Create Invoice

Podnik špeciálnych činností v stavebníctve Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Podnik špeciálnych činností v stavebníctve Bratislava
Status In liquidation
PIN 00596540
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Podnik špeciálnych činností v stavebníctve Bratislava
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00596540
 • Registered seat: Podnik špeciálnych činností v stavebníctve Bratislava, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.01.1996Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   21.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   29.09.1992Nové obchodné meno:
   Podnik špeciálnych činností v stavebníctve Bratislava v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   28.09.1992Zrušené obchodné meno:
   Podnik špeciálnych činností v stavebníctve štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Vaško - riaditeľ Exnárova 28 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Podnik špeciálnych činností v stavebníctve štátny podnik
   Nové sidlo:
   Kopčianska cesta Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti činností vykonávaných banským spôsobom a trhacou technikou, banských činností, ochrany povrchov konštrukcií a objektov statického zabezpečovania objektov a realizáciu prác a služieb ekologického charakteru pre stavebníctvo, ako aj iné odvetvia národného hospod. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie špeciálne činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej činnosti, predovšetkým pre stavebníctvo. Prednostne plní menovité úlohy štátnho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. Uvedené činnosti môže podnik vykonávať v tuzemsku i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Vaško - riaditeľ Exnárova 28 Bratislava