Create Invoice

DOVOTEX, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DOVOTEX, š.p.
Status Destroyed
PIN 00596558
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat DOVOTEX, š.p.
Urxova 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00596558
 • Registered seat: DOVOTEX, š.p., Urxova 1, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.06.1990Zrušené obchodné meno:
   DOVOTEX, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodná a vekoobchodná činnosť v sortimente textilného a odevného tavaru a obuvi a v doplnkovom sortimente k tomuto tovaru a poskytovanie služieb s tým súvisiacich
   organizácia nákupu tovaru z tuzemskej výroby pre štátne podniky
   dovoz a vývoz základného a doplnkového sortimentu textilného a odevného tovaru a obuvi prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
   zabezpečovanie tovarových fondov a výmenných akcií, väzbových obchodov a malého pohraničného styku v základnom a doplnkovom sortimente textilného, odevného tovaru a obuvi prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
   dovoz strojov a zariadení pre investičnú výstavbu a neinvestičný dovoz pre materiálno.technickú základňu, včítane zabezpečovania náhradných dielov a servisných služieb, prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično.obchodnú činnosť
   vykonávanie niektorých ďalších činností podľa požiadaviek štátnych podnikov OTEX_Textil, OTEX-Odevy a Dunaj -Dom módy najmä: - veľkoobchodný predaj tovaru z dovozu za poskytnuté prostriedky uvedených organizácií, - súčinnosť pri zabezpečovaní vybfaných položiek tovaru, - organizovanie kontraktačných rokovaní s tuzemskými a zahraničnými dodávateľmi a zabezpečenie agendy súvisiacej so zahraničnými služobnými cestami, - propagácia a prognostický výskum trhu, - rozvoj úrovne tovaru a balenia, - realizácia automatizovaného systému riadenia,- koordinácia a realizácia úloh vedecko-technického rozvoja
   veľkoobchodný predaj v základnom a doplnkovom sortimente textilného, odevného tovaru a obuvi spotrebným družstvám a iným odberateľom
   zabezpečovanie kontroly kvality a normalizácie v odbore textil a odevy
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, úloh vyplývajúcich z cenovej gescie pre maloobchodné ceny v rozsahu poverenia cenovými orgánmi, určovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánova poverených organizácií
   zabezpečenie dovozu a vývozu textilného, odevného tovaru a obuvi prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično.obchodnú činnosť
   dovoz strojov a zariadení pre rozvoj materialno-technickej základne obchodu proisredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
   cenová gescia v odboroch textilného a odevného tovaru
   dovoz a vývoz vecí formou výmien spotrebného tovaru s obchodnými partnermi členských štátov RVHP za účelom obohatenia a rozšírenia sortimentu československého vnútorného trhu v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ivan Beňačka - riaditeľ genSvobodu 828/61 Partizánske
   28.04.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   27.04.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   15.03.1989Nové predmety činnosti:
   dovoz a vývoz vecí formou výmien spotrebného tovaru s obchodnými partnermi členských štátov RVHP za účelom obohatenia a rozšírenia sortimentu československého vnútorného trhu v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   DOVOTEX, š.p.
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a vekoobchodná činnosť v sortimente textilného a odevného tavaru a obuvi a v doplnkovom sortimente k tomuto tovaru a poskytovanie služieb s tým súvisiacich
   organizácia nákupu tovaru z tuzemskej výroby pre štátne podniky
   dovoz a vývoz základného a doplnkového sortimentu textilného a odevného tovaru a obuvi prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
   zabezpečovanie tovarových fondov a výmenných akcií, väzbových obchodov a malého pohraničného styku v základnom a doplnkovom sortimente textilného, odevného tovaru a obuvi prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
   dovoz strojov a zariadení pre investičnú výstavbu a neinvestičný dovoz pre materiálno.technickú základňu, včítane zabezpečovania náhradných dielov a servisných služieb, prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično.obchodnú činnosť
   vykonávanie niektorých ďalších činností podľa požiadaviek štátnych podnikov OTEX_Textil, OTEX-Odevy a Dunaj -Dom módy najmä: - veľkoobchodný predaj tovaru z dovozu za poskytnuté prostriedky uvedených organizácií, - súčinnosť pri zabezpečovaní vybfaných položiek tovaru, - organizovanie kontraktačných rokovaní s tuzemskými a zahraničnými dodávateľmi a zabezpečenie agendy súvisiacej so zahraničnými služobnými cestami, - propagácia a prognostický výskum trhu, - rozvoj úrovne tovaru a balenia, - realizácia automatizovaného systému riadenia,- koordinácia a realizácia úloh vedecko-technického rozvoja
   veľkoobchodný predaj v základnom a doplnkovom sortimente textilného, odevného tovaru a obuvi spotrebným družstvám a iným odberateľom
   zabezpečovanie kontroly kvality a normalizácie v odbore textil a odevy
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, úloh vyplývajúcich z cenovej gescie pre maloobchodné ceny v rozsahu poverenia cenovými orgánmi, určovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánova poverených organizácií
   zabezpečenie dovozu a vývozu textilného, odevného tovaru a obuvi prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično.obchodnú činnosť
   dovoz strojov a zariadení pre rozvoj materialno-technickej základne obchodu proisredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
   cenová gescia v odboroch textilného a odevného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ivan Beňačka - riaditeľ genSvobodu 828/61 Partizánske