Create Invoice

TATRACOOP, Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TATRACOOP, Bratislava
Status In liquidation
PIN 00596752
Date create 11 May 1989
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TATRACOOP, Bratislava
Nám. Slobody 29
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00596752
 • Registered seat: TATRACOOP, Bratislava, Nám. Slobody 29, 81106, Bratislava
 • Date create: 11 May 1989
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Dezider Lojsch predseda Kláštorská 17 Bratislava 21.06.1991
  Ing. Michal Ševčík Dohná-nyho 20 Bratislava 05.03.1993
  JUDr. Oľga Liseková Toryská 9 Bratislava 08.03.1993
  Magdaléna Fröhlichová likvidátor Svidnická 15 Bratislava 28.09.1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.09.1994Nové obchodné meno:
   TATRACOOP, a.s. Bratislava v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Magdaléna Fröhlichová - likvidátor: Svidnická 15 Bratislava
   27.09.1994Zrušené obchodné meno:
   TATRACOOP a.s. Bratislava v nemeckom jazyku : TATRACOOP AG Bratislava v anglickom jazyku : TATRACOOP Inc. Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Kaliňák , CSc. Thorézova 42 Bratislava
   Franz Fischerlehner Dominikanerbastei 19 Wien 1010 Rakúska republika
   Mag. Sigismund Nittelbach Herren-gasse 1 Wien 1011 Rakúska republika
   JUDr. Václav Salmon Je-remenkova 716897 Praha Česká republika
   08.03.1993Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Oľga Liseková - poverená zastupovanímfunkcie gen. riaditeľa spoločnosti Toryská 9 Bratislava
   07.03.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ladislav Gažo - riaditeľ spoločnosti Novosvetská 2 Bratislava
   05.03.1993Nové sidlo:
   Nám. Slobody 29 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Ševčík Dohná-nyho 20 Bratislava
   04.03.1993Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Fritz Sommer Herrengasse 1 Wien 1011 Rakúska republika
   21.06.1991Nové obchodné meno:
   TATRACOOP a.s. Bratislava v nemeckom jazyku : TATRACOOP AG Bratislava v anglickom jazyku : TATRACOOP Inc. Bratislava
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Pri rešpektovaní záujmov čs. štátu, platných právnych predpisov a Spoločnosti udelených povolení a výnimiek, predmetom činnosti Spoločnosti je :
   Rozvíjanie materiálno-technickej základne komplexných služieb čs. cestovného ruchu na špičkovej úrovni technológie, prevádzky a služieb, a to výstavbou a obstaraním nových alebo modernizáciou a opravami existujúcich zariadení a kapacít.
   Dovoz vecí a prijímanie služieb od zahraničných osôb (a to aj v rozsahu stavebných objektov a súborov strojov a zariadení včítane montáže a projektov) pre výstavbu, modernizáciu, opravy a prevádzku - hotel +++ Praha za voľne zmeniteľné meny.
   Poskytovanie služieb v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na zahranično-obchodnú činnosť podľa bodu 2.
   Poskytovanie, sprostredkovanie a organizo- vanie služieb cestovného ruchu osobám v tuzemsku a v zahraničí a čs. osobám v zahraničí.
   Propagácia vlastnej zahranično-obchodnej činnosti v rozsahu tohoto povolenia k zahranično-obchodnej činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dezider Lojsch - predseda predstavenstva Kláštorská 17 Bratislava
   JUDr. Ladislav Gažo - riaditeľ spoločnosti Novosvetská 2 Bratislava
   Ing. Michal Kaliňák , CSc. Thorézova 42 Bratislava
   Franz Fischerlehner Dominikanerbastei 19 Wien 1010 Rakúska republika
   Mag. Sigismund Nittelbach Herren-gasse 1 Wien 1011 Rakúska republika
   JUDr. Václav Salmon Je-remenkova 716897 Praha Česká republika
   Dr. Fritz Sommer Herrengasse 1 Wien 1011 Rakúska republika