Create Invoice

Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00597228
Date create 12 November 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky, štátny podnik
Rovinka
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00597228
 • Registered seat: Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky, štátny podnik, Rovinka
 • Date create: 12 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.12.1999Zrušené obchodné meno:
   Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Rovinka
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum a vývoj strojov, zariadení a náradí pre prevádzkové a technické využitie v poľnohospodársko - potravinárskych podnikov ako aj nových technológií a organizácie opravárenstva poľnohospodárskych mechanizmov.
   výskum sústavy strojov - vypracúvanie a koordinácia agrotechnických, zootechnických a ekonomických požiadaviek na nové stroje a zariadenia pre poľnohospodársku výrobu.
   vypracovávanie kompletnej stavebnej a technologickej projektovej dokumentácie vo svojom odbore.
   metrologickú, normalizačnú a informačnú službu
   manažérsku činnosť v oblasti vedeckotechnického rozvoja a výrobnej činnosti
   kusovú a malosériovú výrobu poľnohospodárskych a potravinárskych strojov
   obchodnú činnosť s vlastnými výsledkami vedecko -technického rozvoja a výrobnej činnosti
   doplnkovú a podnikateľsku činnosť v oblasti služieb
   výchovu vedeckých pracovníkov v odbore 41-15-9 "Technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby" vo vlastnom školiacom pracovisku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   22.10.1993Nové obchodné meno:
   Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   21.10.1993Zrušené obchodné meno:
   Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Tibor Samo L.Szantoa 53 Bratislava
   12.11.1990Nové obchodné meno:
   Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky štátny podnik
   Nové sidlo:
   Rovinka
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj strojov, zariadení a náradí pre prevádzkové a technické využitie v poľnohospodársko - potravinárskych podnikov ako aj nových technológií a organizácie opravárenstva poľnohospodárskych mechanizmov.
   výskum sústavy strojov - vypracúvanie a koordinácia agrotechnických, zootechnických a ekonomických požiadaviek na nové stroje a zariadenia pre poľnohospodársku výrobu.
   vypracovávanie kompletnej stavebnej a technologickej projektovej dokumentácie vo svojom odbore.
   metrologickú, normalizačnú a informačnú službu
   manažérsku činnosť v oblasti vedeckotechnického rozvoja a výrobnej činnosti
   kusovú a malosériovú výrobu poľnohospodárskych a potravinárskych strojov
   obchodnú činnosť s vlastnými výsledkami vedecko -technického rozvoja a výrobnej činnosti
   doplnkovú a podnikateľsku činnosť v oblasti služieb
   výchovu vedeckých pracovníkov v odbore 41-15-9 "Technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby" vo vlastnom školiacom pracovisku
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Tibor Samo L.Szantoa 53 Bratislava