Create Invoice

Družstvo pre výstavbu a správu garáží - ROZVOJ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Družstvo pre výstavbu a správu garáží - ROZVOJ
PIN 00597473
TIN 2020911167
Date create 25 January 1989
Company category Družstvo
Registered seat Družstvo pre výstavbu a správu garáží - ROZVOJ
Rybalkova 29
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00597473 TIN: 2020911167
 • Registered seat: Družstvo pre výstavbu a správu garáží - ROZVOJ, Rybalkova 29, 85101, Bratislava
 • Date create: 25 January 1989
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Dr. Ladislav Kiselica podpredseda Rybalkova 31 Bratislava 25.01.1989
  Ing. Ivan Ďurana predseda Topoľčianska 10 Bratislava 05.10.1995
  Rudolf Ďurčo člen Topoľčianska 29 Bratislava 05.10.1995
  Pavol Mihalovič člen Topoľčianska 31 Bratislava 05.10.1995
  Ing. Jozef Gábor člen Topoľčianska 16 Bratislava 05.10.1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.10.1995Nové predmety činnosti:
   činnosť družstva je založená na družstevnom vlastníctve garáží, na správe a prevádzke garáží
   družstvo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu garáží pre svojich členov, dodavateľským spôsobom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Ďurana - predseda Topoľčianska 10 Bratislava
   Rudolf Ďurčo - člen Topoľčianska 29 Bratislava
   Pavol Mihalovič - člen Topoľčianska 31 Bratislava
   Ing. Jozef Gábor - člen Topoľčianska 16 Bratislava
   04.10.1995Zrušeny predmety činnosti:
   výstavba samostatne stojacich garážových objektov s inou účelovou občianskou alebo technickou vybavenosťou pre svojich členov
   údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia garáží
   správa a prevádzka garážových objektov pre členov a socialistické organizácie
   poskytovanie služieb spojených s užívaním pre členov
   prideľuje svojim členom garáže
   organizuje politicko-výchovnú prácu a stará sa o prehlbovanie spoločenskej funkcie družstva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Prof. JUDr. Andrej Bajcura , CSc. - člen Rybalkova 31 Bratislava
   Rudolf Ďurčo - predseda Rybalkova 29 Bratislava
   Ing. Vladimír Horvát - člen Rybalkova 29 Bratislava
   JUDr. Helena Mikušová - člen Buďonného 6 Bratislava
   Ľubomír Porhinčák - člen Rybalkova 29 Bratislava
   JUDr. Ivan Strnad - člen Rybalkova 5 Bratislava
   25.01.1989Nové obchodné meno:
   Družstvo pre výstavbu a správu garáží - ROZVOJ
   Nové sidlo:
   Rybalkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výstavba samostatne stojacich garážových objektov s inou účelovou občianskou alebo technickou vybavenosťou pre svojich členov
   údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia garáží
   správa a prevádzka garážových objektov pre členov a socialistické organizácie
   poskytovanie služieb spojených s užívaním pre členov
   prideľuje svojim členom garáže
   organizuje politicko-výchovnú prácu a stará sa o prehlbovanie spoločenskej funkcie družstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Ladislav Kiselica - podpredseda Rybalkova 31 Bratislava
   Prof. JUDr. Andrej Bajcura , CSc. - člen Rybalkova 31 Bratislava
   Rudolf Ďurčo - predseda Rybalkova 29 Bratislava
   Ing. Vladimír Horvát - člen Rybalkova 29 Bratislava
   JUDr. Helena Mikušová - člen Buďonného 6 Bratislava
   Ľubomír Porhinčák - člen Rybalkova 29 Bratislava
   JUDr. Ivan Strnad - člen Rybalkova 5 Bratislava