Create Invoice

NOVODOM, s.b.d. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NOVODOM, s.b.d.
PIN 00597481
TIN 2020895041
Date create 31 May 1989
Company category Družstvo
Registered seat NOVODOM, s.b.d.
Adámiho 25
84105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00597481 TIN: 2020895041
 • Registered seat: NOVODOM, s.b.d., Adámiho 25, 84105, Bratislava
 • Date create: 31 May 1989
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Lórant Kóša podpredseda Bebravská 7 Bratislava 821 07 22.09.2000
  PhDr. Jana Záhorcová člen Hanulova 9 Bratislava 07.10.1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Lórant Kóša - podpredseda Bebravská 7 Bratislava 821 07
   21.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Lenharčík - podpredseda Justičné 7 Bratislava
   01.02.1995Nové predmety činnosti:
   družstevné vlastníctvo bytov a bytových domov, rodinných domčekov, objektov a nebytovými priestormi
   správa nehnuteľností na základe honoráru, zmluvy alebo kontraktu
   operačný a finančný leasitng
   prenájom nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru, stavebného materiálu, automobilov, autosúčiastok, strojových zariadení, športových potrieb, elektroniky
   07.10.1993Nové sidlo:
   Adámiho 25 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   výroba cementového tovaru
   sprostredkovanie oblasti obchodu a zákaziek
   činnosti realitnej kancelárie
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   poradensko-konzultačná a inžinierska činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   poskytovanie prechodného ubytovania (v rozsahu voľnej živnosti)
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Lad. Vachálek , CSc. - predseda Plzenská 1 Bratislava
   PhDr. Jana Záhorcová - člen Hanulova 9 Bratislava
   Ing. František Lenharčík - podpredseda Justičné 7 Bratislava
   06.10.1993Zrušené sidlo:
   Žalmanova 25 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizácia, príprava a uskutočňovanie výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a prevádzky bytových a nebytových objektov, leasingové a finančno-obchodné služby spojené s bývaním, dopravou, ekológiou, oddychom, kultúrou, športom a podnikaním
   ďalšie činnosti a služby (výroba, obchod, leasing a iné formy podnikania) pre domácich a zahraničných partnerov v nádväznosti na zabezpečovanie materiálov, polotovarov, strojov, prístrojov, zariadení, dopravných a iných prostriedkov a nehnuteľností v oblasti výstavby, výroby, obchodu, služieb a celého terciálneho sektoru
   zabezpečovanie odbornej, poradenskej, výskumno-vývojovej, projekčnej, inžinierskej a investorskej činnosti vykonávanej pre činnosti podľa písmena a) a b)
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti podľa písmena a), b) a c)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Lad. Vachálek , CSc. - predseda Žalmanova 25 Bratislava
   Ing. Jozef Papula , CSc. - podpredseda Nám. Hraničiarov 11 Bratislava
   PhDr. Jana Záhorcová - člen Hanulova 9 Bratislava
   25.07.1991Nové obchodné meno:
   NOVODOM, s.b.d.
   Nové predmety činnosti:
   organizácia, príprava a uskutočňovanie výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a prevádzky bytových a nebytových objektov, leasingové a finančno-obchodné služby spojené s bývaním, dopravou, ekológiou, oddychom, kultúrou, športom a podnikaním
   ďalšie činnosti a služby (výroba, obchod, leasing a iné formy podnikania) pre domácich a zahraničných partnerov v nádväznosti na zabezpečovanie materiálov, polotovarov, strojov, prístrojov, zariadení, dopravných a iných prostriedkov a nehnuteľností v oblasti výstavby, výroby, obchodu, služieb a celého terciálneho sektoru
   zabezpečovanie odbornej, poradenskej, výskumno-vývojovej, projekčnej, inžinierskej a investorskej činnosti vykonávanej pre činnosti podľa písmena a) a b)
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti podľa písmena a), b) a c)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Papula , CSc. - podpredseda Nám. Hraničiarov 11 Bratislava
   24.07.1991Zrušené obchodné meno:
   NOVODOM, Stavebné bytové družstvo pre výstavbu a rekonštrukciu rodinných domov a iných bytových a nebytových objektov v Bratislave
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie prípravy a uskutočňovanie výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a prevádzky bytových a nebytových objektov a služieb spojených s bývaním, oddychom, kultúrnym a športovým výžitím
   ďalšie činnosti a služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva
   odbornú, poradenskú, výskumno-vývojovú, projektovú, inžiniersku a investičnú činnosť vykonávanú pre činnosti podľa písmen a/ a b/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Németh - podpredseda Budovateľská 8 Bratislava
   31.05.1989Nové obchodné meno:
   NOVODOM, Stavebné bytové družstvo pre výstavbu a rekonštrukciu rodinných domov a iných bytových a nebytových objektov v Bratislave
   Nové sidlo:
   Žalmanova 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie prípravy a uskutočňovanie výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a prevádzky bytových a nebytových objektov a služieb spojených s bývaním, oddychom, kultúrnym a športovým výžitím
   ďalšie činnosti a služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva
   odbornú, poradenskú, výskumno-vývojovú, projektovú, inžiniersku a investičnú činnosť vykonávanú pre činnosti podľa písmen a/ a b/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Lad. Vachálek , CSc. - predseda Žalmanova 25 Bratislava
   Ing. Ladislav Németh - podpredseda Budovateľská 8 Bratislava
   PhDr. Jana Záhorcová - člen Hanulova 9 Bratislava