Create Invoice

Družstvo UNID - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Družstvo UNID
Status In liquidation
PIN 00597589
TIN 2020301382
Date create 28 June 1989
Company category Družstvo
Registered seat Družstvo UNID
Laurinská 8
81101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00597589 TIN: 2020301382
 • Registered seat: Družstvo UNID, Laurinská 8, 81101, Bratislava
 • Date create: 28 June 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   10.10.1996Nové sidlo:
   Laurinská 8 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   09.10.1996Zrušené sidlo:
   Laurinská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ondrej Pochylý - predseda Ondrejovova 15 Bratislava
   Ing. Fedor Rapoš - člen Porubského 4 Bratislava
   01.09.1993Nové obchodné meno:
   Družstvo UNID v likvidácii
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť
   inžinierska činnosť
   vykonávanie inžinierkych stavieb
   stavebná činnosť, opravy, údržba, rekonštrukcie
   investiná činnosť
   vykonávanie bytových a občianskych staveib
   výroba stavebných hmôt
   montážna činnosť
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   zahranično-obchodná činnosť - vývoz, dovoz nákup a predaj, okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Fedor Rapoš - člen Porubského 4 Bratislava
   31.08.1993Zrušené obchodné meno:
   UNID, výrobné a obchodné družstvo
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Stavebná činnosť
   opravy, údržba, rekonštrukcie a modernizácie stavebných obektov a zariadení
   investičná činnosť
   2/ Montážne práce
   3/ Inžinierské práce
   4/ Obchodná činnosť
   maloobchodný a veľkoobchodný nákup a predaj tovaru
   distribúcia tovaru
   5/ Prenajímacie služby
   6/ Zahranično-obchodná činnosť
   vývoz, dovoz, nákup a predaj okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Cerovský Estonska 24 Bratislava
   Ing. Ivica Krištofovičová L. Szantoa 44 Bratislava
   04.04.1991Nové obchodné meno:
   UNID, výrobné a obchodné družstvo
   Nové sidlo:
   Laurinská 8 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   1/ Stavebná činnosť
   opravy, údržba, rekonštrukcie a modernizácie stavebných obektov a zariadení
   investičná činnosť
   2/ Montážne práce
   3/ Inžinierské práce
   4/ Obchodná činnosť
   maloobchodný a veľkoobchodný nákup a predaj tovaru
   distribúcia tovaru
   5/ Prenajímacie služby
   6/ Zahranično-obchodná činnosť
   vývoz, dovoz, nákup a predaj okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   03.04.1991Zrušené obchodné meno:
   Výrobné družstvo PAMÍR
   Zrušené sidlo:
   Karpatská 19 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebné, montážne práce a iné odborné práce na objektoch v obtiažne prístupných miestach vykonávaných bez pevnej pracovenj podlahy
   montáž a demontáž zariadení /ich časti/ na výškových konštrukciách, alebo vo voľných hĺbkach za pomoci neštardardných technických prostriedkov
   čistenie a nátery oceľových, sklenených a drevených konštrukcií
   12.02.1991Nové sidlo:
   Karpatská 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Cerovský Estonska 24 Bratislava
   Ing. Ivica Krištofovičová L. Szantoa 44 Bratislava
   Ondrej Pochylý - predseda Ondrejovova 15 Bratislava
   11.02.1991Zrušené sidlo:
   Karpatská ulica 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Cerovský Estónska 24 Bratislava
   Ing. Stanislav Glejdura Pekná cesta 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Kerestvey J. Fučíka 11 Levice
   Miloš Matis Bélu Kúna 16 Bratislava
   Ivan Nemky Nálepkova 59 Zvolen
   Ondrej Pochylý Ondrejovova 15 Bratislava
   Ján Svrček Brodno 227 Žilina
   Ing. Rudolf Valuch Kutuzovova 11 Bratislava
   28.06.1989Nové obchodné meno:
   Výrobné družstvo PAMÍR
   Nové sidlo:
   Karpatská ulica 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   stavebné, montážne práce a iné odborné práce na objektoch v obtiažne prístupných miestach vykonávaných bez pevnej pracovenj podlahy
   montáž a demontáž zariadení /ich časti/ na výškových konštrukciách, alebo vo voľných hĺbkach za pomoci neštardardných technických prostriedkov
   čistenie a nátery oceľových, sklenených a drevených konštrukcií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Cerovský Estónska 24 Bratislava
   Ing. Stanislav Glejdura Pekná cesta 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Kerestvey J. Fučíka 11 Levice
   Miloš Matis Bélu Kúna 16 Bratislava
   Ivan Nemky Nálepkova 59 Zvolen
   Ondrej Pochylý Ondrejovova 15 Bratislava
   Ján Svrček Brodno 227 Žilina
   Ing. Rudolf Valuch Kutuzovova 11 Bratislava