Create Invoice

PRING, družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PRING, družstvo
PIN 00597678
TIN 2020795744
Date create 23 May 1989
Company category Družstvo
Registered seat PRING, družstvo
Račianska 57
83102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00597678 TIN: 2020795744
 • Registered seat: PRING, družstvo, Račianska 57, 83102, Bratislava
 • Date create: 23 May 1989
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Dušan Adamovič Rajecká 24 Bratislava 08.08.1990
  Antónia Beliszová Lumumbova 30 Bratislava 23.05.1989
  Ing. Kvetoslava Hegedüšová prokurista Fabianova 8 Bratislava 31.12.1991
  Eduard Rahl Februárového víť. 95 Bratislava 13.11.1990
  Ing. Miroslav Rihák podpredseda Blagoevova 20 Bratislava 31.12.1991
  Ing. František Veselý predseda Dopravná 37 Bratislava 23.05.1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.12.1991Nové sidlo:
   Račianska 57 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   1. projektovanie stavieb pozemného staviteľstva a obstarávanie projektových prác
   2. investorsko-inžinierske zabezpečovacnie stavieb od obdobia prípravy až po odovzdanie stavby, ďalšie obstaravateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby, zabezpečovanie dodávateľov stavebných prác a služieb na kľúč
   3. stavebná činnosť, najmä výstavba objektov pozemného staviteľstva, dodávateľskou formou, rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov, ich opravy a údržba, reštaurátorská činnosť, terenné a sadové práce, asanácie, čistenie a upratovanie
   4. stavebná výroba-výroba prvkov na hlavnú, vedľajšiu a pomocnú stavebnú výrobku (tehly stavebné dielce, kvádre, okná, dvere, keramické prvky) a obstarávanie materiálov
   5. obstarávanie geologických prác
   6. obstarávanie geodetických prác
   7. sprostredkovateľská a obchodná činnosť najmä predaj a kúpa nehnuteľností, ich vyhladávanie, znalecké oceňovanie, prenájom nákup a predaj tovarov a hnuteľností, sprostredkovanie technických služieb a servisov, ubytovania
   8. činnosť cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej rkepubliky s príslušnými základnými a doplnkovými službami ako je domáci aktívny a pasívny zahraničný cestovný ruch
   9. výroba a rozmnožovanie audiou a videozáznamou na všetkých druhoch nosičov a ich vydavateľská činnosť
   10. agentúrna činnosť zabezpečujúca propagáciu a predaj všetkých druhov umenia
   11. prepravná činnosť pre vlastnú potrebu
   12. informačná, konzultačná a poradenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Kvetoslava Hegedüšová - prokurista družstva Fabianova 8 Bratislava
   Ing. Miroslav Rihák - podpredseda Blagoevova 20 Bratislava
   30.12.1991Zrušené sidlo:
   Februárového víťazstva č. 57 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom hospodárskej činnosti je projektová a inžinierska činnosť pre organizácie v hospodárstve NV, družstevné organizácie a súkromníkov
   1/ projektovanie stavieb pozemného staviteľstva a obstarávanie projektových prác
   2/ investorsko-inžinierske zabezpečovanie stavieb a ich technologického vybavenia od obdobia prípravy až po odovzdanie stavby na kľúč a ďalšia obstarávateľská služba v oblasti investičnej výstavby
   4/ stavebná výroba-výroba prvkov na hlavnú, vedľajšiu a pomocnú stavebnú výrobu /tehly, stavebné dielce, kvádzre, okná, dvere, keramické prvky/ a obstarávanie materiálov na stavebnú výrobu
   5/ geologická a geofyzikálna činnosť a obstarávanie gelogických prác, povolenie SGÚ pod č. 60/47-157/90
   6/ geodetická činnosť a obstarávanie geodetických prác, zapísané na Správe geodézie a kartografie Bratislava pod číslom 08-122/90
   7/ sprostredkovanie predaja, kúpy nehnuteľností, ich vyhľadávanie podľa želania zákazníka v danej lokalite, znaleckého oceňovania a zabezpečovania riešenia vlastnícko-právnych vzťahov
   8/ činnosť cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky a príslušnými základnými a doplnkovými službami ako je domáci aktívny a pasívny zahraničný cestovný rúch
   9/ obchodná činnosť-obstarávanie a sprostredkovanie rôznych druhov tovarov a predaj, sprostredkovanie technických služieb a servisov
   3/ stavebná činnosť-výstavba objektov pozemného staviteľstva, vrátane technologickej výbavy dodávateľsko-odberateľských formou, rekonštrukcia a modernizácia stavebných projektov, ich opravy a údržba, terénne a sadové práce, ďalšie pomocné služby, ako asanácie, čistenie, upratovanie, reštaurátorská činnosť-reštaurovanie kamenných, drevených a kovovocýh artefaktov, omietok a nástenných malieb
   10/ výroba a rozmnožovanie audiou a videozáznamov na všetkých druhoch nosičov a ich vydavateľská činnosť
   agentúrna činnosť zabezpečujúca propagáciu a predaj všetkých druhov umenia
   prepravná činnosť-zabezpečovanie prepravy materiálov
   projektovanie a realizácia televíznych rozvodov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Brunovský Tehelná 17 Bratislava
   Ľubomír Gazdík Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Kvetoslava Hegedüšová - podpredseda Fabianova 8 Bratislava
   Ing. Dušan Králik - podpredseda Ožvoldíková 1 Bratislava
   13.11.1990Nové predmety činnosti:
   3/ stavebná činnosť-výstavba objektov pozemného staviteľstva, vrátane technologickej výbavy dodávateľsko-odberateľských formou, rekonštrukcia a modernizácia stavebných projektov, ich opravy a údržba, terénne a sadové práce, ďalšie pomocné služby, ako asanácie, čistenie, upratovanie, reštaurátorská činnosť-reštaurovanie kamenných, drevených a kovovocýh artefaktov, omietok a nástenných malieb
   10/ výroba a rozmnožovanie audiou a videozáznamov na všetkých druhoch nosičov a ich vydavateľská činnosť
   agentúrna činnosť zabezpečujúca propagáciu a predaj všetkých druhov umenia
   prepravná činnosť-zabezpečovanie prepravy materiálov
   projektovanie a realizácia televíznych rozvodov
   Nový štatutárny orgán:
   Eduard Rahl Februárového víť. 95 Bratislava
   Ing. Miroslav Rihák Blagoevova 20 Bratislava
   12.11.1990Zrušeny predmety činnosti:
   3/ stavebná činnosť-výstavba objektov pozemného staviteľstva, vrátane technologickej výbavy dodávateľsko-odberateľských formou, rekonštrukcia a modernizácia stavebných projektov, ich opravy a údržba, terénne a sadové práce, ďalšie pomocné služby, ako asanácie, čistenie, upratovanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Mikula Farebná 33 Bratislava
   Ing.arch. Magdalena Okálová Saratovská 19 Bratislava
   08.08.1990Nové obchodné meno:
   PRING, družstvo
   Nové predmety činnosti:
   1/ projektovanie stavieb pozemného staviteľstva a obstarávanie projektových prác
   2/ investorsko-inžinierske zabezpečovanie stavieb a ich technologického vybavenia od obdobia prípravy až po odovzdanie stavby na kľúč a ďalšia obstarávateľská služba v oblasti investičnej výstavby
   3/ stavebná činnosť-výstavba objektov pozemného staviteľstva, vrátane technologickej výbavy dodávateľsko-odberateľských formou, rekonštrukcia a modernizácia stavebných projektov, ich opravy a údržba, terénne a sadové práce, ďalšie pomocné služby, ako asanácie, čistenie, upratovanie
   4/ stavebná výroba-výroba prvkov na hlavnú, vedľajšiu a pomocnú stavebnú výrobu /tehly, stavebné dielce, kvádzre, okná, dvere, keramické prvky/ a obstarávanie materiálov na stavebnú výrobu
   5/ geologická a geofyzikálna činnosť a obstarávanie gelogických prác, povolenie SGÚ pod č. 60/47-157/90
   6/ geodetická činnosť a obstarávanie geodetických prác, zapísané na Správe geodézie a kartografie Bratislava pod číslom 08-122/90
   7/ sprostredkovanie predaja, kúpy nehnuteľností, ich vyhľadávanie podľa želania zákazníka v danej lokalite, znaleckého oceňovania a zabezpečovania riešenia vlastnícko-právnych vzťahov
   8/ činnosť cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky a príslušnými základnými a doplnkovými službami ako je domáci aktívny a pasívny zahraničný cestovný rúch
   9/ obchodná činnosť-obstarávanie a sprostredkovanie rôznych druhov tovarov a predaj, sprostredkovanie technických služieb a servisov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Adamovič Rajecká 24 Bratislava
   Ing. Dušan Králik - podpredseda Ožvoldíková 1 Bratislava
   Jozef Mikula Farebná 33 Bratislava
   07.08.1990Zrušené obchodné meno:
   PRING, družstvo pre projektovú a inžiniersku činnosť,
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.arch. Peter Hollý - podpredseda Lunačarskeho 2 Bratislava
   23.05.1989Nové obchodné meno:
   PRING, družstvo pre projektovú a inžiniersku činnosť,
   Nové sidlo:
   Februárového víťazstva č. 57 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   predmetom hospodárskej činnosti je projektová a inžinierska činnosť pre organizácie v hospodárstve NV, družstevné organizácie a súkromníkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Antónia Beliszová Lumumbova 30 Bratislava
   Ing. František Veselý - predseda Dopravná 37 Bratislava
   Dušan Brunovský Tehelná 17 Bratislava
   Ľubomír Gazdík Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Kvetoslava Hegedüšová - podpredseda Fabianova 8 Bratislava
   Ing.arch. Peter Hollý - podpredseda Lunačarskeho 2 Bratislava
   Ing.arch. Magdalena Okálová Saratovská 19 Bratislava