Create Invoice

Stavivá Bratislava, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stavivá Bratislava, š.p.
Status Destroyed
PIN 00597791
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Stavivá Bratislava, š.p.
Miletičova 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00597791
 • Registered seat: Stavivá Bratislava, š.p., Miletičova 1, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.04.1991Zrušené obchodné meno:
   Stavivá Bratislava, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti
   a/ odbytovou a zásobovacou činnosťou predovšetkým organizácií v pôsobnosti NVS SSR
   b/ maloobchodnou činnosťou a službami pre obyvateľstvo v oblastiach nákupu, skladovania a kompletizácie stavebných látok, dielcov, výrobkov, strojov a zariadení pre stavebné práce
   V súlade so všeobecne závúznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať činnosti a služby súvisiace so základným predmetom činnosti, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho podniku a plnenie hospodárskych záväzkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Marian Jány - technicko-prevádzkový námestník Rozvodná 5 Bratislava
   Ing Ján Kubo Komenského 69 Košice
   02.04.1990Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti
   a/ odbytovou a zásobovacou činnosťou predovšetkým organizácií v pôsobnosti NVS SSR
   b/ maloobchodnou činnosťou a službami pre obyvateľstvo v oblastiach nákupu, skladovania a kompletizácie stavebných látok, dielcov, výrobkov, strojov a zariadení pre stavebné práce
   V súlade so všeobecne závúznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať činnosti a služby súvisiace so základným predmetom činnosti, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho podniku a plnenie hospodárskych záväzkov
   01.04.1990Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosri materiálnotechnickým zásobovaním a obchodnou činnosťou v oblastiach nákupu, skladovania, kompletizácie a odbytu stavebných látok a dielcov, bvýrobkov, strojov a zariadení predovšetkým pre stavebné organizácie v pôsobnosti MVS SSR a obyvateľstva V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie obchodné činnosti ako aj inú hospodársku činnosť predovšetkým pre stavebníctvo, pokiaľ to nenaruší plnenie závôzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych závúzkov.
   19.01.1990Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Marian Jány - technicko-prevádzkový námestník Rozvodná 5 Bratislava
   18.01.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   27.10.1989Nový štatutárny orgán:
   Ing Ján Kubo Komenského 69 Košice
   26.10.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Rudolf Brídzik Gelnická 16 Bratislava
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   Stavivá Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosri materiálnotechnickým zásobovaním a obchodnou činnosťou v oblastiach nákupu, skladovania, kompletizácie a odbytu stavebných látok a dielcov, bvýrobkov, strojov a zariadení predovšetkým pre stavebné organizácie v pôsobnosti MVS SSR a obyvateľstva V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie obchodné činnosti ako aj inú hospodársku činnosť predovšetkým pre stavebníctvo, pokiaľ to nenaruší plnenie závôzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych závúzkov.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Rudolf Brídzik Gelnická 16 Bratislava