Create Invoice

MANAG - CONSULT Konzultačno poradenské družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MANAG - CONSULT Konzultačno poradenské družstvo
Status Destroyed
PIN 00598097
TIN 2020943540
Date create 01 September 1989
Company category Družstvo
Registered seat MANAG - CONSULT Konzultačno poradenské družstvo
Staré záhrady 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598097 TIN: 2020943540
 • Registered seat: MANAG - CONSULT Konzultačno poradenské družstvo, Staré záhrady 1, Bratislava
 • Date create: 01 September 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.07.2011Zrušené obchodné meno:
   MANAG - CONSULT Konzultačno poradenské družstvo
   Zrušené sidlo:
   Staré záhrady 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti riadenia, vykonávané najmä formami poradensko-konzultačnej, poradensko-prieskumnej, poradensko-prognostickej, poradensko-riešiteľskej, poradensko-projektovej, poradensko-realizačnej, poradensko-informačnej, poradensko-školiteľskej, poradensko-propagačnej, poradensko-publikačnej, sprostredkovateľskej a ďalších nadväzných činností-služieb, ktorých odberateľmi sú socialistické organizácie, inštitúcie a občania s dovedením do priameho podnikania
   vydavateľské oprávnenie na vydávanie neperiodických publikácií
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 22.2.1990, Č.j. 6/8010/63/89, Por.č. 1041 v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou prieskumu trhu.
   2. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v oblasti prieskumu trhu.
   3. Poskytovanie služieb v zahraničí formou poradenskej činnosti, usporadúvanie školení a doplnkové činnosti v súlade s predmetom činnosti organizácie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Šimončič - predseda Staré Záhrady 1 Bratislava
   Dr. Karol Hojo - podpredseda Gwerkovej 6 Bratislava
   Ing. Elena Šimočičová - člen Staré Záhrady 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hricko - člen Blagoevova 15 Bratislava
   Ing. Juraj Kaliský , CSc. - člen Februárového víť. 16 Bratislava
   Ing. Rudolf Benedikt - člen Hanzlíčkova 23 Bratislava
   27.03.1991Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 22.2.1990, Č.j. 6/8010/63/89, Por.č. 1041 v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou prieskumu trhu.
   2. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v oblasti prieskumu trhu.
   3. Poskytovanie služieb v zahraničí formou poradenskej činnosti, usporadúvanie školení a doplnkové činnosti v súlade s predmetom činnosti organizácie.
   12.03.1991Nové predmety činnosti:
   vydavateľské oprávnenie na vydávanie neperiodických publikácií
   01.09.1989Nové obchodné meno:
   MANAG - CONSULT Konzultačno poradenské družstvo
   Nové sidlo:
   Staré záhrady 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti riadenia, vykonávané najmä formami poradensko-konzultačnej, poradensko-prieskumnej, poradensko-prognostickej, poradensko-riešiteľskej, poradensko-projektovej, poradensko-realizačnej, poradensko-informačnej, poradensko-školiteľskej, poradensko-propagačnej, poradensko-publikačnej, sprostredkovateľskej a ďalších nadväzných činností-služieb, ktorých odberateľmi sú socialistické organizácie, inštitúcie a občania s dovedením do priameho podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Šimončič - predseda Staré Záhrady 1 Bratislava
   Dr. Karol Hojo - podpredseda Gwerkovej 6 Bratislava
   Ing. Elena Šimočičová - člen Staré Záhrady 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hricko - člen Blagoevova 15 Bratislava
   Ing. Juraj Kaliský , CSc. - člen Februárového víť. 16 Bratislava
   Ing. Rudolf Benedikt - člen Hanzlíčkova 23 Bratislava