Create Invoice

SPRINT - družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SPRINT - družstvo
Status Destroyed
PIN 00598127
Date create 11 September 1989
Company category Družstvo
Registered seat SPRINT - družstvo
Budatínska 30
85105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598127
 • Registered seat: SPRINT - družstvo, Budatínska 30, 85105, Bratislava
 • Date create: 11 September 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.03.2009Zrušené obchodné meno:
   SPRINT - družstvo
   Zrušené sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmet hospodárskej činnosti družstva je zameraný na vedecko-výskumnú oblasť technického rozvoja, aplikáciou poznatkov technických, biologických vied a fyziky, v rámci čoho sa zaoberá riešením a navrhovaním zostáv meracích, vyhodnocovacích systémov, technikou a metódami ochrany technologických celkov proti nepriaznivým vplyvom životného prostredia s náväznou realizáciou, poskytovaním servisnej, obchodnej a dopravnej služby, zameranej aj na oblasť devízovej zainteresovanosti v rámci čoho: rieši v oblasti techniky ochrany technologických celkov voči vplyvom vonkajšieho prostredia najvhodnejšie postupy a systémy ochrany a túto realizuje, poskytuje servisnú službu najmä pre zahraničnú meraciu, laboratórnu, prístrojovú, automatizačnú, vyhodnocovaciu a výpočtovú techniku prostredníctvom organizácií oprávnených na priamu zahraničnú činnosť, poskytuje v zmysle platných predpisov obchodnotechnické služby v rámci reprezentatívnej zastupiteľskej činnosti zahraničných firiem prostredníctvom organizácií oprávnených na priamu zahraničnú činnosť, zabezpečuje realizáciu činnosti družstva v oblasti techniky ochrany, najmä technologických celkov a konštrukčných prvkov, poskytuje konzultačné a informačné služby v oblasti odbornej pôsobnosti družstva, poriada odborné školenia, konferencie a sympóziá, zabezpečuje dovoz náhradných dielov prostredníctvom organizácií oprávnených na priamu zahraničnú činnosť a predaj náhradných dielov z dovozu, poskytuje servis motorových vozidiel, ich prenájom a odťahovú službu
   meranie a monitorovanie životného prostredia
   ekologické práce
   montážno-zámočnícke práce
   realizácia v oblasti ochrany životného prostredia, konštrukčných prvkov a celkov
   vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre stavby obytných domov do RN 25 mil. Kčs, rodinných domov, stavby občianskej vybavenosti do RN 25 mil. Kčs vrátane interiérov
   výroba stavebných látok a stavebná údržba
   maliarske a natieračské práce
   vykonávanie revízií elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení. Údržba a odstránenie nedostatkov na elektrických plynových, zdvíhacích a tlakových vyhradených technických zariadení. Vydávanie potrebných školiacich materiálov a iných technických pomôcok
   zavádzanie audiovizuálnej techniky v rozsahu požiadaviek zákazníkov vrátane natáčania filmov v zmysle požiadaviek zákazníkov
   nákup a predaj tovarov a materiálov podľa požiadaviek zahraničných a domácich partnerov, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpisov
   vykonávanie dopravy a organizovanie dopravy v ČSFR a v zahraničí, ich koordinácia s domácimi a zahraničnými partnermi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Eduard Veterník - predseda Palisády 37 Bratislava
   Milan Gálet - podpredseda Hálkova 15 Bratislava
   10.02.1992Nové sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Gálet - podpredseda Hálkova 15 Bratislava
   09.02.1992Zrušené sidlo:
   Jakubovského 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gažo - podpredseda Novosvetská 4 Bratislava
   17.05.1991Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov a materiálov podľa požiadaviek zahraničných a domácich partnerov, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpisov
   vykonávanie dopravy a organizovanie dopravy v ČSFR a v zahraničí, ich koordinácia s domácimi a zahraničnými partnermi
   25.01.1991Nové obchodné meno:
   SPRINT - družstvo
   Nové sidlo:
   Jakubovského 30 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   zavádzanie audiovizuálnej techniky v rozsahu požiadaviek zákazníkov vrátane natáčania filmov v zmysle požiadaviek zákazníkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Gažo - podpredseda Novosvetská 4 Bratislava
   24.01.1991Zrušené obchodné meno:
   SPRINT - družstvo pre servisnú, obchodnú a dopravnú činnosť
   Zrušené sidlo:
   Zdravotnícka 145 Bratislava - mestská časť Rusovce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Bérešová Legionárska 23 Bratislava
   Ing. Ervin Richter - podpredseda Ožvoldíkova 9 Bratislava
   06.08.1990Nové predmety činnosti:
   montážno-zámočnícke práce
   vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre stavby obytných domov do RN 25 mil. Kčs, rodinných domov, stavby občianskej vybavenosti do RN 25 mil. Kčs vrátane interiérov
   výroba stavebných látok a stavebná údržba
   maliarske a natieračské práce
   vykonávanie revízií elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení. Údržba a odstránenie nedostatkov na elektrických plynových, zdvíhacích a tlakových vyhradených technických zariadení. Vydávanie potrebných školiacich materiálov a iných technických pomôcok
   05.08.1990Zrušeny predmety činnosti:
   montážno zámočnícke práce
   03.11.1989Nové predmety činnosti:
   montážno zámočnícke práce
   meranie a monitorovanie životného prostredia
   ekologické práce
   realizácia v oblasti ochrany životného prostredia, konštrukčných prvkov a celkov
   11.09.1989Nové obchodné meno:
   SPRINT - družstvo pre servisnú, obchodnú a dopravnú činnosť
   Nové sidlo:
   Zdravotnícka 145 Bratislava - mestská časť Rusovce
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   predmet hospodárskej činnosti družstva je zameraný na vedecko-výskumnú oblasť technického rozvoja, aplikáciou poznatkov technických, biologických vied a fyziky, v rámci čoho sa zaoberá riešením a navrhovaním zostáv meracích, vyhodnocovacích systémov, technikou a metódami ochrany technologických celkov proti nepriaznivým vplyvom životného prostredia s náväznou realizáciou, poskytovaním servisnej, obchodnej a dopravnej služby, zameranej aj na oblasť devízovej zainteresovanosti v rámci čoho: rieši v oblasti techniky ochrany technologických celkov voči vplyvom vonkajšieho prostredia najvhodnejšie postupy a systémy ochrany a túto realizuje, poskytuje servisnú službu najmä pre zahraničnú meraciu, laboratórnu, prístrojovú, automatizačnú, vyhodnocovaciu a výpočtovú techniku prostredníctvom organizácií oprávnených na priamu zahraničnú činnosť, poskytuje v zmysle platných predpisov obchodnotechnické služby v rámci reprezentatívnej zastupiteľskej činnosti zahraničných firiem prostredníctvom organizácií oprávnených na priamu zahraničnú činnosť, zabezpečuje realizáciu činnosti družstva v oblasti techniky ochrany, najmä technologických celkov a konštrukčných prvkov, poskytuje konzultačné a informačné služby v oblasti odbornej pôsobnosti družstva, poriada odborné školenia, konferencie a sympóziá, zabezpečuje dovoz náhradných dielov prostredníctvom organizácií oprávnených na priamu zahraničnú činnosť a predaj náhradných dielov z dovozu, poskytuje servis motorových vozidiel, ich prenájom a odťahovú službu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Bérešová Legionárska 23 Bratislava
   Ing. Ervin Richter - podpredseda Ožvoldíkova 9 Bratislava
   JUDr. Eduard Veterník - predseda Palisády 37 Bratislava