Create Invoice

ATAN, výrobné družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ATAN, výrobné družstvo
PIN 00598224
Date create 04 January 1990
Company category Družstvo
Registered seat ATAN, výrobné družstvo
Mliekárenská 10
82495
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598224
 • Registered seat: ATAN, výrobné družstvo, Mliekárenská 10, 82495, Bratislava
 • Date create: 04 January 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jozef Ozábal predseda Sklodowskej 2 Bratislava 15.10.1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.10.1993Nový štatutárny orgán:
   Jozef Ozábal - predseda družstva Sklodowskej 2 Bratislava
   14.10.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Cigán Brodská 1 Bratislava
   Juraj Dvorský Belopotockého 1 Bratislava
   Jozef Ozábal - predseda Sklodowskej 2 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava
   06.03.1991Nové sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie
   spracovanie zadania stavby v oblasti slaboprúdových rozvodov
   spracovanie projetktu stavby v oblasti slaboprúdových rozvodov
   05.03.1991Zrušené sidlo:
   Modra
   12.09.1990Nové predmety činnosti:
   komerčná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti a spotrebného tovaru
   27.07.1990Nový štatutárny orgán:
   Jozef Ozábal - predseda Sklodowskej 2 Bratislava
   26.07.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Ozábal Sklodowskej 2 Bratislava
   Ing. Fedor Zverko - predseda Slávičie údolie 6 Bratislava
   04.01.1990Nové obchodné meno:
   ATAN, výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Modra
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služby v oblasti umeleckej výroby:
   tvorba videoprogramov, televízna a filmová tvorba /animovaný, bábkový, hraný film/ na základe objednávok požiadaviek Čs. televízie, Čs. filmu, iných subjektov
   realizácia výtvarných návrhov, umeleckých diel, predmetov, rekvizít, bábok a pod. na základe objednávok a požiadaviek právnych subjektov a osôb
   Poskytovanie služieb v technickej oblasti:
   výroba a montáž telekomunikačných systémov pre príjem televíznych programov a satelitnej televízie a drobných konštrukcií
   údržba a servis rôznych telekomunikačných systémov pre príjem televízneho vysielania /antény, anténne rozvody, televízne prijímače, videorekordéry a pod./
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Cigán Brodská 1 Bratislava
   Juraj Dvorský Belopotockého 1 Bratislava
   Jozef Ozábal Sklodowskej 2 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava
   Ing. Fedor Zverko - predseda Slávičie údolie 6 Bratislava