Create Invoice

PROCOOP, družstevný podnik SZVD - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PROCOOP, družstevný podnik SZVD
Status Destroyed
PIN 00598275
Date create 01 December 1989
Company category Družstvo
Registered seat PROCOOP, družstevný podnik SZVD
Mliekarenská 10
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598275
 • Registered seat: PROCOOP, družstevný podnik SZVD, Mliekarenská 10, Bratislava
 • Date create: 01 December 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.06.2004Zrušené obchodné meno:
   PROCOOP, družstevný podnik SZVD v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnik môže v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vytvárať a vykonávať ďalšie efektívne formy soc. podnikania v záujme slovenského výrobného družstevníctva
   poskytuje služby organizačného charakteru, a to predovšetkým pre výrobné družstvá a soc. organizácie organizačne pripravuje a zabezpečuje činnosť a pobyt ich pracovníkov pri krátkodobých pobytoch v zahraničí, vrátane vybavovania vízových a cestovných formalít, zabezpečovania vhodných partnerov na rokovania, termínov rokovania,ubytovania a pod.
   pre výrobné družstvá a soc. organizácie vyhľadáva vhodných partnerov pre kooperačné výrobné a nevýrobné vzťahy a ich menom podniká kroky vedúce k uzatvoreniu kooperačnej zmluvy, túto po kalkulačnej a organizačnej stránke pripravuje a vypracováva
   pre výrobné družstvá a soc. organizácie vyhľadáva partnerov pre zakladanie podnikov s kapitálovou účasťou podľa Zák.č. 173/1988 Zb. a je nápomocný pri organizácií vzniku takýchto podnikov
   zastupuje výrobné družstvá a soc. organizácie na čsl. trhu a prostredníctvom oprávnených organizácií aj na zahraničných trhoch
   poskytuje poradenské služby a uskutočňuje prieskum trhu pre výrobné družstva a soc. organizácie
   sprostredkuje odbyt výrobkov, prác a služieb výrobných družstiev, soc. organizácií a iných dodávateľov vo všetkých sortimentných skupinách, pokiaľ táto činnosť nie je v rozpore s čs. právnymi predpismi
   Podnik ako odbytová a sprostredkovateľská organizácia uspokojuje potreby výrobných družstiev a soc. organizácií nasledujúcim spôsobom:
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   13.05.1992Nové obchodné meno:
   PROCOOP, družstevný podnik SZVD v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   12.05.1992Zrušené obchodné meno:
   PROCOOP, družstevný podnik SZVD
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Ivančo - riaditeľ Clmentisova 26 Bernolákovo
   27.06.1991Nové obchodné meno:
   PROCOOP, družstevný podnik SZVD
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Ivančo - riaditeľ Clmentisova 26 Bernolákovo
   26.06.1991Zrušené obchodné meno:
   PROCOOP, družstevný podnik SZVD
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Fiťko - riaditeľ Uhrova 24 Bratislava
   01.12.1989Nové obchodné meno:
   PROCOOP, družstevný podnik SZVD
   Nové sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   podnik môže v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vytvárať a vykonávať ďalšie efektívne formy soc. podnikania v záujme slovenského výrobného družstevníctva
   poskytuje služby organizačného charakteru, a to predovšetkým pre výrobné družstvá a soc. organizácie organizačne pripravuje a zabezpečuje činnosť a pobyt ich pracovníkov pri krátkodobých pobytoch v zahraničí, vrátane vybavovania vízových a cestovných formalít, zabezpečovania vhodných partnerov na rokovania, termínov rokovania,ubytovania a pod.
   pre výrobné družstvá a soc. organizácie vyhľadáva vhodných partnerov pre kooperačné výrobné a nevýrobné vzťahy a ich menom podniká kroky vedúce k uzatvoreniu kooperačnej zmluvy, túto po kalkulačnej a organizačnej stránke pripravuje a vypracováva
   pre výrobné družstvá a soc. organizácie vyhľadáva partnerov pre zakladanie podnikov s kapitálovou účasťou podľa Zák.č. 173/1988 Zb. a je nápomocný pri organizácií vzniku takýchto podnikov
   zastupuje výrobné družstvá a soc. organizácie na čsl. trhu a prostredníctvom oprávnených organizácií aj na zahraničných trhoch
   poskytuje poradenské služby a uskutočňuje prieskum trhu pre výrobné družstva a soc. organizácie
   sprostredkuje odbyt výrobkov, prác a služieb výrobných družstiev, soc. organizácií a iných dodávateľov vo všetkých sortimentných skupinách, pokiaľ táto činnosť nie je v rozpore s čs. právnymi predpismi
   Podnik ako odbytová a sprostredkovateľská organizácia uspokojuje potreby výrobných družstiev a soc. organizácií nasledujúcim spôsobom:
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Fiťko - riaditeľ Uhrova 24 Bratislava