Create Invoice

PERPETUUM - družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PERPETUUM - družstvo
Status Destroyed
PIN 00598631
TIN 2020795854
Date create 09 February 1990
Company category Družstvo
Registered seat PERPETUUM - družstvo
Kašmírska 7
82104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598631 TIN: 2020795854
 • Registered seat: PERPETUUM - družstvo, Kašmírska 7, 82104, Bratislava
 • Date create: 09 February 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.04.2013Zrušené obchodné meno:
   PERPETUUM - družstvo
   Zrušené sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsehu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   priemyselných a inžinierskych stavieb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb, priemyselných a inžinierkych stavieb
   inžinierska, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Mikloš , CSc. - predseda Liptovská 6 Bratislava
   Ing. Viktor Roth - podpredseda Trenčianska 20 Bratislava
   Dr. Jozef Rozbora Černyševského 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Hutter Jakubovského 57 Bratislava
   10.02.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb, priemyselných a inžinierkych stavieb
   inžinierska, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   20.05.1993Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsehu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   priemyselných a inžinierskych stavieb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Mikloš , CSc. - predseda Liptovská 6 Bratislava
   Ing. Viktor Roth - podpredseda Trenčianska 20 Bratislava
   Dr. Jozef Rozbora Černyševského 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Hutter Jakubovského 57 Bratislava
   19.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   kozmetika, pedikérstvo, holičstvo, kaderníctvo, výroba pečiatok a tlačiarenského šitia
   pieskovanie
   matovanie skla
   antikorózna ochrana metalizáciou
   servis kompresorov
   revízne prehliadka kompresorov
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   obchodné a merketingové a odbytové činnosti
   sprostredkovacie služby pre domáce a právnické osoby /i zahraničné/
   verejné stravovanie
   vykonávanie hromadnej prepravy osôb a nákladu
   autobazár
   montážne a demontážne práce /stavebné i technologické/ a prípravné práce k týmto činnostiam
   servis, opravy a testovanie automobilov /vrátane autobusov a nákladných áut/ pneuservis
   výroba špeciálnej technológie, garážových dverí oplotení, výrobkov pre zábavu obyvateľstva, okenných rámov a pod.
   prenájom priestorov
   zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti bolo vydané Rozhodnutím FMZO zo dňa 22.8.1990 č.j. 13/08130/90 podľa ustanovenia § 7a zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch zo zahraničím, v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c/, d/, e/, g/ v rozsahu:
   1. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR:
   formou prenájmu motorových a iných vozidiel, včítane ich pristavenia na želanie zákazníka v zahraničí
   formou hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu v SR
   2. poskytovanie služieb v zahračničí:
   formou prenájmu motorových a iných vozidiel
   formou hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu
   3. prijímanie služieb od zahraničných osôb:
   v súvislosti s vykonávaním činností podľa bodu 1. a 2. rozsahu registrácie
   4. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami:
   v oblasti cestovného ruchu
   sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho zahraničného cestovného ruchu
   konzultatívno-expertízna činnosť zameraná na problémy riadenia a manageringu
   prenájom vozidiel
   tvorba programového vybavenia pre výpočtovú techniku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Horňák Jeremenkova 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát - podpredseda Buďonného 52 Bratislava
   Ing. Ján Mikloš , CSc. - predseda Liptovská 6 Bratislava
   Dr. Branislav Neuwirth Bajzova 12 Bratislava
   02.03.1992Nové obchodné meno:
   PERPETUUM - družstvo
   Nové sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   01.03.1992Zrušené obchodné meno:
   PERPETUUM - spotrebné družstvo
   Zrušené sidlo:
   Holekova 2 Bratislava
   09.10.1991Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.10.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.09.1990Nové sidlo:
   Holekova 2 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   montážne a demontážne práce /stavebné i technologické/ a prípravné práce k týmto činnostiam
   servis, opravy a testovanie automobilov /vrátane autobusov a nákladných áut/ pneuservis
   výroba špeciálnej technológie, garážových dverí oplotení, výrobkov pre zábavu obyvateľstva, okenných rámov a pod.
   prenájom priestorov
   zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti bolo vydané Rozhodnutím FMZO zo dňa 22.8.1990 č.j. 13/08130/90 podľa ustanovenia § 7a zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch zo zahraničím, v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c/, d/, e/, g/ v rozsahu:
   1. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR:
   formou prenájmu motorových a iných vozidiel, včítane ich pristavenia na želanie zákazníka v zahraničí
   formou hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu v SR
   2. poskytovanie služieb v zahračničí:
   formou prenájmu motorových a iných vozidiel
   formou hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu
   3. prijímanie služieb od zahraničných osôb:
   v súvislosti s vykonávaním činností podľa bodu 1. a 2. rozsahu registrácie
   4. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami:
   v oblasti cestovného ruchu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Jeremenkova 20 Bratislava
   27.09.1990Zrušené sidlo:
   Liptovská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Hornák Jeremenkova 37 Bratislava
   07.08.1990Nové predmety činnosti:
   kozmetika, pedikérstvo, holičstvo, kaderníctvo, výroba pečiatok a tlačiarenského šitia
   pieskovanie
   matovanie skla
   antikorózna ochrana metalizáciou
   servis kompresorov
   revízne prehliadka kompresorov
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   obchodné a merketingové a odbytové činnosti
   sprostredkovacie služby pre domáce a právnické osoby /i zahraničné/
   verejné stravovanie
   vykonávanie hromadnej prepravy osôb a nákladu
   autobazár
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Kabát - podpredseda Buďonného 52 Bratislava
   Dr. Branislav Neuwirth Bajzova 12 Bratislava
   06.08.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Áresta - podpredseda Thorezova 12 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Buďonného 34 Bratislava
   Doc.JUDr. Mojmír Mamojka , CSc. Rokosovského 10 Bratislava
   27.03.1990Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho zahraničného cestovného ruchu
   09.02.1990Nové obchodné meno:
   PERPETUUM - spotrebné družstvo
   Nové sidlo:
   Liptovská 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   konzultatívno-expertízna činnosť zameraná na problémy riadenia a manageringu
   prenájom vozidiel
   tvorba programového vybavenia pre výpočtovú techniku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Áresta - podpredseda Thorezova 12 Bratislava
   Ing. Juraj Hornák Jeremenkova 37 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Buďonného 34 Bratislava
   Doc.JUDr. Mojmír Mamojka , CSc. Rokosovského 10 Bratislava
   Ing. Ján Mikloš , CSc. - predseda Liptovská 6 Bratislava