Create Invoice

ROCHUS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ROCHUS
Status Destroyed
PIN 00598771
Date create 29 January 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ROCHUS
Čmelíkova 11
82103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598771
 • Registered seat: ROCHUS, Čmelíkova 11, 82103, Bratislava
 • Date create: 29 January 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.09.2007Zrušené obchodné meno:
   ROCHUS a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Čmelíkova 11 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.06.2005Nové obchodné meno:
   ROCHUS a.s. v likvidácii
   09.06.2005Zrušené obchodné meno:
   ROCHUS a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Malušek - člen 445 Ostružská Lhota Česká republika
   Emanuel Bezenek - predseda Hauptstrasse 424 Strasshof Rakúsko Vznik funkcie: 18.04.2001
   Pavel Frýza - člen Lidická 426 Kunovice 686 04 Česká republika Vznik funkcie: 18.04.2001
   19.06.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Emanuel Bezenek - predseda Hauptstrasse 424 Strasshof Rakúsko Vznik funkcie: 18.04.2001
   Pavel Frýza - člen Lidická 426 Kunovice 686 04 Česká republika Vznik funkcie: 18.04.2001
   18.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bartoš - predseda Čmelíkova 11 Bratislava Skončenie funkcie: 18.04.2001
   JUDr. Milada Pazderková - člen Jiřinkova 2225 Praha Česká republika Skončenie funkcie: 18.04.2001
   31.05.1993Nové sidlo:
   Čmelíkova 11 Bratislava 821 03
   30.05.1993Zrušené sidlo:
   Miletičova 14 Bratislava
   21.01.1993Nové obchodné meno:
   ROCHUS a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Bartoš - predseda Čmelíkova 11 Bratislava Skončenie funkcie: 18.04.2001
   JUDr. Milada Pazderková - člen Jiřinkova 2225 Praha Česká republika Skončenie funkcie: 18.04.2001
   František Malušek - člen 445 Ostružská Lhota Česká republika
   20.01.1993Zrušené obchodné meno:
   VADIUM, a. s. nemecky: VADIUM S. A. francúzsky: VADIUM S. A. anglicky: VADIUM Ltd.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, ktorá smeruje k naplneniu cieľov spoločnosti a to okrem iného i rozšírenie prostriedkov získaním nemovitostí, základných fondov, trvalých užívacích práv, účasť v iných podnikoch.
   financovanie, zabezpečovanie úverových bankových a poisťovacích operácií vo voľných menách a v Kčs vzťahujúcich sa na činnosť spoločnosti na základe povolenia ŠBČS
   propagácia vlastnej činnosti
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava, alebo iné spracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb súvisiacich s predajom
   vybudovanie a prevádzkovanie školiaceho strediska pre aplikáciu výpočtových systémov
   poskytovanie projekčných a progamátorských kapacít tuzemcký, a zahraničným odberateľom. Služby zahraničným odberateľom sa budú realizovať prostredníctvom komoditne príslušných organizácií zahraničného obchodu
   vypracovanie a dodávky systémových analýz v oblasti automatizácie inžinierskych a ekonomických prác
   projektovanie, realizácia a dodávky počítačových sietí
   realizácia a komplexné dodávky vybraných riadiacich systémov pre ekologické procesy
   realizácia a komplexné dodávky riadiacich systémov pre energetické procesy
   dodávky dovažaného programového vybavenia. Dovoz bude realizovaný prostredníctvom komoditne príslušných organizácií zahraničnéhoobchodu
   realizácia aplikačných programových produktov a ich predaj v tuzemsku a v zahraničí prostredníctvom komoditne príslušných organizácií zahraničného obchodu
   záručný a pozáručný servis dodávaných zariadení
   montáž systémov pre riadenietechnologických priocesov, montáž osobných počítačov a ich predaj
   nákup komponentov pre riadiace systémy technologických procesov, komponentov preosobné počítače a komponentov pre lokálne i diaľkové počítačové siete
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Martinka - predseda Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Ing. Karol Martinka - riaditeľ Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Ing. Karol Martinka - účastník Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Ing. Ľubomír Šinšovič - námestník Exnárova 31 Bratislava
   Ing. Ľubomír Šišovič - člen predstavenstva Exnárova 31 Bratislava
   Ing. Ľubomír Šišovič - účastník Exnárová 31 Bratislava
   Emanuel Bezenek Hauptstrasse 424 Strasshof Rakúsko
   Emanuel Bezenek - člen predstavenstva Hauptstrasse 424 Strasshof Rakúsko
   Emanuel Bezenek - účastník Hauptstrasse 424 Strasshof Rakúsko
   29.01.1990Nové obchodné meno:
   VADIUM, a. s. nemecky: VADIUM S. A. francúzsky: VADIUM S. A. anglicky: VADIUM Ltd.
   Nové sidlo:
   Miletičova 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, ktorá smeruje k naplneniu cieľov spoločnosti a to okrem iného i rozšírenie prostriedkov získaním nemovitostí, základných fondov, trvalých užívacích práv, účasť v iných podnikoch.
   financovanie, zabezpečovanie úverových bankových a poisťovacích operácií vo voľných menách a v Kčs vzťahujúcich sa na činnosť spoločnosti na základe povolenia ŠBČS
   propagácia vlastnej činnosti
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava, alebo iné spracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb súvisiacich s predajom
   vybudovanie a prevádzkovanie školiaceho strediska pre aplikáciu výpočtových systémov
   poskytovanie projekčných a progamátorských kapacít tuzemcký, a zahraničným odberateľom. Služby zahraničným odberateľom sa budú realizovať prostredníctvom komoditne príslušných organizácií zahraničného obchodu
   vypracovanie a dodávky systémových analýz v oblasti automatizácie inžinierskych a ekonomických prác
   projektovanie, realizácia a dodávky počítačových sietí
   realizácia a komplexné dodávky vybraných riadiacich systémov pre ekologické procesy
   realizácia a komplexné dodávky riadiacich systémov pre energetické procesy
   dodávky dovažaného programového vybavenia. Dovoz bude realizovaný prostredníctvom komoditne príslušných organizácií zahraničnéhoobchodu
   realizácia aplikačných programových produktov a ich predaj v tuzemsku a v zahraničí prostredníctvom komoditne príslušných organizácií zahraničného obchodu
   záručný a pozáručný servis dodávaných zariadení
   montáž systémov pre riadenietechnologických priocesov, montáž osobných počítačov a ich predaj
   nákup komponentov pre riadiace systémy technologických procesov, komponentov preosobné počítače a komponentov pre lokálne i diaľkové počítačové siete
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Martinka - predseda Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Ing. Karol Martinka - riaditeľ Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Ing. Karol Martinka - účastník Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Ing. Ľubomír Šinšovič - námestník Exnárova 31 Bratislava
   Ing. Ľubomír Šišovič - člen predstavenstva Exnárova 31 Bratislava
   Ing. Ľubomír Šišovič - účastník Exnárová 31 Bratislava
   Emanuel Bezenek Hauptstrasse 424 Strasshof Rakúsko
   Emanuel Bezenek - člen predstavenstva Hauptstrasse 424 Strasshof Rakúsko
   Emanuel Bezenek - účastník Hauptstrasse 424 Strasshof Rakúsko