Create Invoice

Inžinierska-výstavbová organizácia odborov - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Inžinierska-výstavbová organizácia odborov
Status Destroyed
PIN 00598887
Date create 16 February 1990
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Inžinierska-výstavbová organizácia odborov
Odborárske nám. 3
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598887
 • Registered seat: Inžinierska-výstavbová organizácia odborov, Odborárske nám. 3, Bratislava
 • Date create: 16 February 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.10.2005Zrušené obchodné meno:
   Inžinierska-výstavbová organizácia odborov
   Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výkon investorskej inžinierskej činnosti v zmysle vyhl. č. 89/76 Zb. v rozsahu príloh A, B pre stavby, rekonštrukcie a modernizácie sociálnych programov, administratívnych budov, zotavovní a ďalších objektov podobného charakteru, vrátane podmieňujúcich investícií, podľa súhlasu Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR z 15.2.1990 číslo : 456/ 1990-220.
   22.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čambál - v e d ú c i Moskovská 29 Bratislava
   Ing. Jozef Škumát - z á s t u p c a vedúceho Ševčenkova 24 Bratislava
   16.02.1990Nové obchodné meno:
   Inžinierska-výstavbová organizácia odborov
   Nové sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   Výkon investorskej inžinierskej činnosti v zmysle vyhl. č. 89/76 Zb. v rozsahu príloh A, B pre stavby, rekonštrukcie a modernizácie sociálnych programov, administratívnych budov, zotavovní a ďalších objektov podobného charakteru, vrátane podmieňujúcich investícií, podľa súhlasu Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR z 15.2.1990 číslo : 456/ 1990-220.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čambál - v e d ú c i Moskovská 29 Bratislava
   Ing. Jozef Škumát - z á s t u p c a vedúceho Ševčenkova 24 Bratislava