Create Invoice

B.M.A. - družstvo pre produkčno-organizačnú a obchodno výrobnú činnosť - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name B.M.A. - družstvo pre produkčno-organizačnú a obchodno výrobnú činnosť
Status Destroyed
PIN 00599140
Date create 23 February 1990
Company category Družstvo
Registered seat B.M.A. - družstvo pre produkčno-organizačnú a obchodno výrobnú činnosť
Dieňová 3
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00599140
 • Registered seat: B.M.A. - družstvo pre produkčno-organizačnú a obchodno výrobnú činnosť, Dieňová 3, Bratislava
 • Date create: 23 February 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.03.1992Zrušené obchodné meno:
   B.M.A. - družstvo pre produkčno-organizačnú a obchodno výrobnú činnosť v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Dieňová 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Likvidátor:
   Zbynek Bandík - člen Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Zdenka Bandíková - členka Sabinovská 5 Bratislava
   Pavol Forish Rauchova 22 Bratislava
   Pavol Forisch - predseda Rauchova 22 Bratislava
   Rozália Forischová - členka Rauchova 22 Bratislava
   Marián Zachar - člen Poludníkova 9 Bratislava
   Ing. Beáta Zacharová - členka Poludníková 9 Bratislava
   20.02.1992Nové obchodné meno:
   B.M.A. - družstvo pre produkčno-organizačnú a obchodno výrobnú činnosť v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Likvidátor:
   Pavol Forish Rauchova 22 Bratislava
   19.02.1992Zrušené obchodné meno:
   B.M.A. - produkčno-obchodné družstvo
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie výrobných programov
   zaisťovanie materiálov, výrobkov, polotovarov pre potreby kompletizujúcich podnikov, organizácií maloobchodu
   expedícia tovarov do trhovej siete
   obchodno-spostredkovavateľká činnosť
   zaisťovanie výrobných kapacít pre tuzemské podniky, ktoré podnikajú integračným spôsobom
   odborno-konzultačné služby
   managwring-poskytovanie informácií výrobno-kapacitných
   obchodno-technické služby
   informácie o MTZ drobných výrob a veľkovýrob
   vyhľadávanie výrobných programov pre zákazníkov podľa ich výrobných kapacít a možností
   navrhovanie a zabezpečovanie koncepcie propagácie podniku a jednotlivých výrobkov
   navrhovanie názvov jednotlivých výrobkov a tovarov
   výroba video-audiovizuálnych programov, prepis, požičiavanie a predaj videokaziet
   poskytovanie tvorivej a technickej pomoci pri prieskumoch a obhliadkach pripravovaných programov a zebezpečovanie realizácie programov
   v oblasti výroby videofilmov zabezpečuje pre objednávateľov výrobu všetkých druhov videoprogramov /propagačné, reklamné, počítačové, naučné, animované/ /t.j. výroba a šírenie animovaných, bábkových a kreslených filmov/ s výnimkou takých, ktoré propagujú násilie, pornografiu, fašizmus a národnostnú neznášanlivosť, ako intakých, ktoré by iným hrubým spôsobom narušovali mravné a kultúrne cítenie človeka
   u audiovizuálnych programov zabezpečuje projekčné práce na rozmiestnenie videoplátien, zaistí potrebné karusely a vyrobí potrebné diafilmy. Program podľa projektu zosynchronizuje a ozvučí
   poskytuje služby obyvateľstvu v súvislosti s prepisom videoprogramov a záznamov vo všetkých existujúcich systémoch, VHS, Beta, U-matic a jednopalcový záznam
   zabezpečuje nahrávanie hudby malých i veľkých hudobných telies, mono a stereomixáže hudobných programov
   podľa požiadaviek a špecifikácie jednotlivých tvorivých štúdií bude B. M. A. koordinovať nakrúcanie a zabezpečí tvorivým štábom ekonomické vyrovnanie
   podľa schválených scénárov našich partnerov B. M. A. vypracuje filmový projekt i realizáciu stavby podľa požiadaviek objednávateľa, ďalej dokáže spotredkovať skrotené zvieratá /šelmy, psy, mačky, vtáky a pod./, jezdecké i ťažné kone, povozy, zvlášnu filmovú a televíznu techniku, ako žeriavy, koľajové jazdy, lanovky a pod.
   pre jednotlivé štúdiá bude poskytovať strihové praviská na záverečné práce, ozvučovanie, nahováranie komentárov a konečnú mixáž
   pre objednávateľov bude poskytovať službu s počítačovými trikmi, vkľúčovaním, jednoduchou animáciou a vytvorením titulkov s možnosťou výberu písma
   B. M. A. bude zabezpečovať podľa požiadaviek, partnerov casting /t.j. výber hereckých, komparzných, epizódnych, príp. iných postáv/ do vyrábaných programov, ďalej bude poskytovať služby v oblasti spojenia počítača a umenia
   B. M. A. bude zabezpečovať v komplexnom tvare, ako aj v jednotlivých častiach, realizáciu výstav, príp. vytvárať špecializované súborné diela, ktoré v sebe spájajú video, audio, film, zvuk, výtvarný návrh a podobné špeciálne technológie - laserové efekty a pod.
   bude sprostredkovávať práce výkonným umelcom
   B. M. A. bude zabezpečovať komplexné produkčné a výrobné služby aj v oblasti 8 mm. 16 mm, 35 mm filmových formátov
   poskytovanie služieb v oblasti prenájmu osobných a nákladných motorových vozidiel
   stavebno-montážne a údržbárske práce
   maloobchodný predaj
   poriadanie aukcii umeleckých predmetov, nábytku, zvierat a koží
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, výrobky chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárenského a elektrotechnického priemyslu
   zahranično obchodná činnosť v hore uvedených oblastiach podľa komodít uvedených v colnom sadzobníku s výnimkou vecí, ktoré sú uvedené v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. a s výnimkou tovaru, ktorý podlieha licencii
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   B.M.A. - produkčno-obchodné družstvo
   Nové sidlo:
   Dieňová 3 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, výrobky chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárenského a elektrotechnického priemyslu
   zahranično obchodná činnosť v hore uvedených oblastiach podľa komodít uvedených v colnom sadzobníku s výnimkou vecí, ktoré sú uvedené v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. a s výnimkou tovaru, ktorý podlieha licencii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zbynek Bandík - člen Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Zdenka Bandíková - členka Sabinovská 5 Bratislava
   Rozália Forischová - členka Rauchova 22 Bratislava
   Marián Zachar - člen Poludníkova 9 Bratislava
   Ing. Beáta Zacharová - členka Poludníková 9 Bratislava
   29.12.1991Zrušené obchodné meno:
   B.M.A. - družstvo pre produkčno-organizačnú a obchodno-výrobnú činnosť
   Zrušené sidlo:
   Rauchova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Pavol Herečný Bakošova 28 Bratislava
   Marián Zachar Poludníkova 9 Bratislava
   Vladimír Doškal - podpredseda Revoluční 1276 Zlín Česká republika
   15.01.1991Nové sidlo:
   Rauchova 22 Bratislava
   14.01.1991Zrušené sidlo:
   Trnavského 31 Bratislava
   19.10.1990Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti prenájmu osobných a nákladných motorových vozidiel
   stavebno-montážne a údržbárske práce
   maloobchodný predaj
   poriadanie aukcii umeleckých predmetov, nábytku, zvierat a koží
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Forisch - predseda Rauchova 22 Bratislava
   Vladimír Doškal - podpredseda Revoluční 1276 Zlín Česká republika
   18.10.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Čierny Bajnorská 46 Bratislava
   Pavol Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Ing. Ján Sollár - predseda Jančova 15 Bratislava
   Vladimír Doškal Revoluční 1276 Zlín Česká republika
   15.10.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Sollár - predseda Jančova 15 Bratislava
   14.10.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Sollár - podpredseda Jančova 15 Bratislava
   JUDr. Vladimíra Trvalová - predseda Flôglova 6 Bratislava
   02.04.1990Nové sidlo:
   Trnavského 31 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   výroba video-audiovizuálnych programov, prepis, požičiavanie a predaj videokaziet
   poskytovanie tvorivej a technickej pomoci pri prieskumoch a obhliadkach pripravovaných programov a zebezpečovanie realizácie programov
   v oblasti výroby videofilmov zabezpečuje pre objednávateľov výrobu všetkých druhov videoprogramov /propagačné, reklamné, počítačové, naučné, animované/ /t.j. výroba a šírenie animovaných, bábkových a kreslených filmov/ s výnimkou takých, ktoré propagujú násilie, pornografiu, fašizmus a národnostnú neznášanlivosť, ako intakých, ktoré by iným hrubým spôsobom narušovali mravné a kultúrne cítenie človeka
   u audiovizuálnych programov zabezpečuje projekčné práce na rozmiestnenie videoplátien, zaistí potrebné karusely a vyrobí potrebné diafilmy. Program podľa projektu zosynchronizuje a ozvučí
   poskytuje služby obyvateľstvu v súvislosti s prepisom videoprogramov a záznamov vo všetkých existujúcich systémoch, VHS, Beta, U-matic a jednopalcový záznam
   zabezpečuje nahrávanie hudby malých i veľkých hudobných telies, mono a stereomixáže hudobných programov
   podľa požiadaviek a špecifikácie jednotlivých tvorivých štúdií bude B. M. A. koordinovať nakrúcanie a zabezpečí tvorivým štábom ekonomické vyrovnanie
   podľa schválených scénárov našich partnerov B. M. A. vypracuje filmový projekt i realizáciu stavby podľa požiadaviek objednávateľa, ďalej dokáže spotredkovať skrotené zvieratá /šelmy, psy, mačky, vtáky a pod./, jezdecké i ťažné kone, povozy, zvlášnu filmovú a televíznu techniku, ako žeriavy, koľajové jazdy, lanovky a pod.
   pre jednotlivé štúdiá bude poskytovať strihové praviská na záverečné práce, ozvučovanie, nahováranie komentárov a konečnú mixáž
   pre objednávateľov bude poskytovať službu s počítačovými trikmi, vkľúčovaním, jednoduchou animáciou a vytvorením titulkov s možnosťou výberu písma
   B. M. A. bude zabezpečovať podľa požiadaviek, partnerov casting /t.j. výber hereckých, komparzných, epizódnych, príp. iných postáv/ do vyrábaných programov, ďalej bude poskytovať služby v oblasti spojenia počítača a umenia
   B. M. A. bude zabezpečovať v komplexnom tvare, ako aj v jednotlivých častiach, realizáciu výstav, príp. vytvárať špecializované súborné diela, ktoré v sebe spájajú video, audio, film, zvuk, výtvarný návrh a podobné špeciálne technológie - laserové efekty a pod.
   bude sprostredkovávať práce výkonným umelcom
   B. M. A. bude zabezpečovať komplexné produkčné a výrobné služby aj v oblasti 8 mm. 16 mm, 35 mm filmových formátov
   01.04.1990Zrušené sidlo:
   Rauchova 2 Bratislava
   23.02.1990Nové obchodné meno:
   B.M.A. - družstvo pre produkčno-organizačnú a obchodno-výrobnú činnosť
   Nové sidlo:
   Rauchova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výrobných programov
   zaisťovanie materiálov, výrobkov, polotovarov pre potreby kompletizujúcich podnikov, organizácií maloobchodu
   expedícia tovarov do trhovej siete
   obchodno-spostredkovavateľká činnosť
   zaisťovanie výrobných kapacít pre tuzemské podniky, ktoré podnikajú integračným spôsobom
   odborno-konzultačné služby
   managwring-poskytovanie informácií výrobno-kapacitných
   obchodno-technické služby
   informácie o MTZ drobných výrob a veľkovýrob
   vyhľadávanie výrobných programov pre zákazníkov podľa ich výrobných kapacít a možností
   navrhovanie a zabezpečovanie koncepcie propagácie podniku a jednotlivých výrobkov
   navrhovanie názvov jednotlivých výrobkov a tovarov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Juraj Čierny Bajnorská 46 Bratislava
   Pavol Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Pavol Herečný Bakošova 28 Bratislava
   Ing. Ján Sollár - podpredseda Jančova 15 Bratislava
   JUDr. Vladimíra Trvalová - predseda Flôglova 6 Bratislava
   Marián Zachar Poludníkova 9 Bratislava
   Vladimír Doškal Revoluční 1276 Zlín Česká republika