Create Invoice

TIMED - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 13.08.2015
Basic information
Business name TIMED
PIN 00602175
TIN 2020459067
VAT number SK2020459067
Date create 27 November 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TIMED
Trnavská cesta 112
82101
Bratislava
Financial information
Sales and income 42 062 365 €
Profit 2 990 187 €
Contact Information
Email farkas@timed.sk
Phone(s) 0248209511, 0248209516, 0248209520, 0248209521, 0248209530, 0248209531, 0248209540, 0248209541, 0248
Fax(es) 0243637724
Date of updating data: 13.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 34,229,908
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,515,870
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,515,870
A.II.1. Land (031) - /092A/ 198,234
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 955,650
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 359,857
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,129
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,700,531
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 6,758,356
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,758,356
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 25,618,241
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 25,408,098
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,408,098
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 118,367
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91,776
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 323,934
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,978
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 315,956
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 13,507
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 13,507
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 34,229,908
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,868,054
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,000,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,000,000
A.III. Other capital funds (413) 1,870
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 100,000
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 100,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 9,775,997
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 9,775,997
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,990,187
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,361,854
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 54,447
9. Liabilities from social fund (472) 5,601
12. Deferred tax liability (481A) 48,846
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 14,493
2. Other provisions (459A, 45X) 14,493
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 14,187,742
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 13,534,431
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,534,431
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 316,886
7. Liabilities from social insurance (336) 99,680
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 190,151
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,594
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 110,692
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 110,692
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,055,016
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 939,464
Date of updating data: 13.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 42,022,535
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 42,062,365
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 41,873,527
III. Revenues from sale of services (602, 606) 149,008
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 17,882
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,948
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,077,234
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 30,650,934
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 194,552
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 23,106
D. Services (účtová group of 51) 3,758,932
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,507,936
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,028,309
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 433,682
4. Social expenses (527, 528) 45,945
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 12,921
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 195,614
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 195,614
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 7,633
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 598,936
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126,670
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,985,131
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,395,011
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,053
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 668
2. Other interest income (662A) 668
XII. Foreign exchange gains (663) 6,385
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 133,065
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 102,411
2. Other expense (562A) 102,411
O. Exchange rate losses (563) 8,256
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 22,398
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -126,012
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,859,119
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 868,932
R.1. Income tax expense current (591, 595) 855,831
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 13,101
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,990,187
Date of updating data: 13.08.2015
Date of updating data: 13.08.2015
 • PIN :00602175 TIN: 2020459067 VAT number: SK2020459067
 • Registered seat: TIMED, Trnavská cesta 112, 82101, Bratislava
 • Date create: 27 November 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 02.11.1994
  Ing. Pavel Farkaš Macharova 11 Bratislava 851 01 12.04.2002
  Ing. Jana Adamcová Bajkalská 9/A Bratislava 831 04 12.04.2002
  Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 29.10.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Mária Kylianová 1 000 000 € (100%) Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Adamcová Bajkalská 9/A Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 12.04.2002
   22.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Adamcová Štefana Králika 3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 12.04.2002
   05.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.10.2010
   03.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.11.1994
   02.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 02.11.1994
   19.03.2003Nové sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.2003Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 15.07.1991 Skončenie funkcie: 03.10.2002
   23.09.2002Nové obchodné meno:
   TIMED, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v SR, veterinárnych prípravkov a veterinárnej zdravotníckej techniky schválených v SR
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Farkaš Macharova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.04.2002
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 15.07.1991 Skončenie funkcie: 03.10.2002
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 02.11.1994
   Ing. Jana Adamcová Štefana Králika 3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 12.04.2002
   22.09.2002Zrušené obchodné meno:
   T I M E D spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   22.01.1998Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   21.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   15.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   14.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   10.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   09.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   02.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   01.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   24.07.1995Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   23.07.1995Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   25.01.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   18.02.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   17.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa a preda tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť.
   Skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Pharm.Dr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kylianová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   07.01.1993Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa a preda tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť.
   Skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Pharm.Dr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kylianová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   06.01.1993Zrušené sidlo:
   Zrínskeho 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Konsignačný sklad liečiv a zdravotníckeho materiálu a ich odpredaj
   sprostredkovanie, nákup a predaj liekov, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej a lekárskej techniky a zariadení
   obchodnú činnosť a leasing v týchto oblastiach
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Červenej armády 11 Bratislava
   PhMr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.1990Nové obchodné meno:
   T I M E D spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Zrínskeho 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Konsignačný sklad liečiv a zdravotníckeho materiálu a ich odpredaj
   sprostredkovanie, nákup a predaj liekov, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej a lekárskej techniky a zariadení
   obchodnú činnosť a leasing v týchto oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Červenej armády 11 Bratislava
   PhMr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia