Create Invoice

HUMA 90 - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HUMA 90
Status Destroyed
PIN 00602183
Date create 10 December 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HUMA 90
Klobučnícka 7
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00602183
 • Registered seat: HUMA 90, Klobučnícka 7, Bratislava
 • Date create: 10 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.06.2006Zrušené obchodné meno:
   HUMA 90 spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Klobučnícka 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ územno-technické služby pre životné prostredie, urbanizmus a architektúru pre obce a mená a činnosti spojené s obstarávaním územno-plánovacej dokumentácie
   2/ konzultačná činnosť, marketing a management v oblasti urbanizmu a architektúry a to od spracovania tendrov, ekonomických zhodnotení až po vypracovanie expertíznych nástrojov pre riadiacu a koordinačnú činnosť
   3/ projektová činnosť v investičnej výstavbe
   4/ posudková expertízna a poradenská činnosť v odbore projektovej činnosti
   5/ investorsko-inžinierska činnosť
   6/ realizácia inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   7/ sprostredkovateľská a realitná činnosť s nehnuteľnosťami
   8/ prevádzkovanie obchodnej činnosti pre poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy/
   9/ poskytovanie služieb v oblasti:
   reprografické práce
   počítačom podporovaná tvorba architektonického designu
   10/ sprostredkovanie obchodu
   11/ vydavateľská činnosť
   12/ obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   13/ spravovanie majetku
   14/ reklamná a propagačná činnosť
   15/ prevádzkovanie športových ihríska
   16/ nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   17/ podnikateľské poradenstvo
   18/ návrh, realizácia a údržba golfových ihrísk
   19/ pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení, do 8 miest/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Škereň Kuklovská 7 Bratislava
   Ing. arch. Jaroslav Kachlík Drotárska cesta 6385/19A Bratislava - Staré Mesto
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Jaroslav Kachlík Drotárska cesta 6385/19A Bratislava - Staré Mesto
   01.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jaroslav Kachlík Drotárska cesta 6385/19A Bratislava - Staré Mesto
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jaroslav Kachlík Drotárska cesta 6385/19A Bratislava - Staré Mesto
   30.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenková 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenková 31 Bratislava
   23.08.2000Noví spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenková 31 Bratislava
   22.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenková 31 Bratislava
   18.01.2000Noví spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenková 31 Bratislava
   Ing. Emil Škereň Kuklovská 7 Bratislava
   17.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenková 31 Bratislava
   26.02.1999Nové predmety činnosti:
   1/ územno-technické služby pre životné prostredie, urbanizmus a architektúru pre obce a mená a činnosti spojené s obstarávaním územno-plánovacej dokumentácie
   2/ konzultačná činnosť, marketing a management v oblasti urbanizmu a architektúry a to od spracovania tendrov, ekonomických zhodnotení až po vypracovanie expertíznych nástrojov pre riadiacu a koordinačnú činnosť
   3/ projektová činnosť v investičnej výstavbe
   4/ posudková expertízna a poradenská činnosť v odbore projektovej činnosti
   5/ investorsko-inžinierska činnosť
   6/ realizácia inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   7/ sprostredkovateľská a realitná činnosť s nehnuteľnosťami
   8/ prevádzkovanie obchodnej činnosti pre poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy/
   9/ poskytovanie služieb v oblasti:
   reprografické práce
   počítačom podporovaná tvorba architektonického designu
   10/ sprostredkovanie obchodu
   11/ vydavateľská činnosť
   12/ obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   13/ spravovanie majetku
   14/ reklamná a propagačná činnosť
   15/ prevádzkovanie športových ihríska
   16/ nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   17/ podnikateľské poradenstvo
   18/ návrh, realizácia a údržba golfových ihrísk
   19/ pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení, do 8 miest/
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenková 31 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   územno-technické služby pre životné prostredie, urbanizmus a architektúru pre obce a mestá a činnosti spojené s obstarávaním územno-plánovacej dokumentácie
   konzultačná činnosť, marketing a management v oblasti urbanizmu a architektúry a to od spracovanie tendrov, ekonomických zhodnotení až po vypracovanie expertíznych nástrojov pre riadiacu a koordinačnú činnosť
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   posudková expertízhna a poradenská činnosť v odbore projektovej činnosti
   investorko-inžinierska činnosť
   realizácia inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovateľská a realitná činnosť s nehnuteľnosťami
   prevádzkovanie obchodnej činnosti pre poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy)
   Poskytovanie služieb v oblasti:
   reprografické práce
   počítačom podporovaná tvorba
   architektonického designu
   sprostredkovanie obchodu
   vydavateľská činnosť
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   spravovanie majetku
   reklamná a propagačná činnosť
   prevádzkovanie športových ihrísk
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenková 31 Bratislava
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenková 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenkova 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Vavilovova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Dlhá 57 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Radomil Kachlík Vavilovova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Dlhá 57 Bratislava
   30.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenková 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Vavilovova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Dlhá 57 Bratislava
   29.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenkova 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Baumanova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Gercenova 31 Bratislava
   04.10.1996Noví spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenkova 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Vavilovova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Dlhá 57 Bratislava
   03.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenkova 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Vavilovova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Dlhá 57 Bratislava
   22.03.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   vydavateľská činnosť
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   spravovanie majetku
   reklamná a propagačná činnosť
   prevádzkovanie športových ihrísk
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenkova 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Vavilovova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Dlhá 57 Bratislava
   21.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenkova 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Baumanova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Gercenova 31 Bratislava
   02.11.1994Noví spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenkova 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Baumanova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Gercenova 31 Bratislava
   01.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenkova 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Baumanova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Gercenova 31 Bratislava
   10.12.1992Nové obchodné meno:
   HUMA 90 spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   územno-technické služby pre životné prostredie, urbanizmus a architektúru pre obce a mestá a činnosti spojené s obstarávaním územno-plánovacej dokumentácie
   konzultačná činnosť, marketing a management v oblasti urbanizmu a architektúry a to od spracovanie tendrov, ekonomických zhodnotení až po vypracovanie expertíznych nástrojov pre riadiacu a koordinačnú činnosť
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   posudková expertízhna a poradenská činnosť v odbore projektovej činnosti
   investorko-inžinierska činnosť
   realizácia inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovateľská a realitná činnosť s nehnuteľnosťami
   prevádzkovanie obchodnej činnosti pre poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy)
   Poskytovanie služieb v oblasti:
   reprografické práce
   počítačom podporovaná tvorba
   architektonického designu
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenkova 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Baumanova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Gercenova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenkova 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Baumanova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Gercenova 31 Bratislava
   09.12.1992Zrušené obchodné meno:
   HUMA 90, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   územno.technické služby pre životné prostredie, urbanizmus a architektúru pre obce a mestá a činnosti spojené s obstarávaním územno-regulačnej dokumentácie
   konzultačná činnosť a marketing v oblasti urbanizmu a architektúry (pre rôzne typy organizácií) a to od spracovania tendrov, ekonomických zhodnotení až po vypracovanie expertníznych nástrojov pre riadiacu a koordinačnú činnosť
   urbanistický management ako koordinácia a riadenie všetkých činností s dopadom na riešenie územia, poskytovanie všestrannej konzultačnej činnosti vo všetkých oblastiach prepojených s problematikou tvorby prostredie
   informačný servis a jeho tvorba ponukovým systémom pre jednotlivé sídelné celky s územným zameraním na špecifické požiadavky určenej problematiky, ako i pomoc pri tvorbách informačno-agentúrnych centier
   spracovanie územnoplánovacích podkladov i dokumentácie personálneho charakteru
   spracovanie zadaní a projektov stavieb
   posudková expertízna a poradenská činnosť v odbore projektovej činnosti
   prevádzkovanie obchodnej činnosti i prevádzkovanie služieb pre verejnosť v oblasti komplexných reprografických prác
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenkova 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Baumanova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Gercenova 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.1990Nové obchodné meno:
   HUMA 90, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Klobučnícka 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   územno.technické služby pre životné prostredie, urbanizmus a architektúru pre obce a mestá a činnosti spojené s obstarávaním územno-regulačnej dokumentácie
   konzultačná činnosť a marketing v oblasti urbanizmu a architektúry (pre rôzne typy organizácií) a to od spracovania tendrov, ekonomických zhodnotení až po vypracovanie expertníznych nástrojov pre riadiacu a koordinačnú činnosť
   urbanistický management ako koordinácia a riadenie všetkých činností s dopadom na riešenie územia, poskytovanie všestrannej konzultačnej činnosti vo všetkých oblastiach prepojených s problematikou tvorby prostredie
   informačný servis a jeho tvorba ponukovým systémom pre jednotlivé sídelné celky s územným zameraním na špecifické požiadavky určenej problematiky, ako i pomoc pri tvorbách informačno-agentúrnych centier
   spracovanie územnoplánovacích podkladov i dokumentácie personálneho charakteru
   spracovanie zadaní a projektov stavieb
   posudková expertízna a poradenská činnosť v odbore projektovej činnosti
   prevádzkovanie obchodnej činnosti i prevádzkovanie služieb pre verejnosť v oblasti komplexných reprografických prác
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Kachlík Ševčenkova 31 Bratislava
   Ing.arch. Radomil Kachlík Baumanova 3 Bratislava
   Ing.arch. Miroslav Marynčák Palkovičova 13 Bratislava
   Ing.arch. Peter Vavrica Gercenova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia