Create Invoice

BKCE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BKCE
Status Destroyed
PIN 00602230
TIN 2020840030
Date create 01 January 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat BKCE
Tajovského 1
81104
Bratislava
Contact Information
Phone(s) 0254650134
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00602230 TIN: 2020840030
 • Registered seat: BKCE, Tajovského 1, 81104, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.02.2013Zrušené obchodné meno:
   BKCE a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Tajovského 1 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych, priem- yselných stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   veľkoobchod s tovarom rôzného druhu v rosahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Emília Kubičková - predseda Vansovej 2 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 18.03.2011
   13.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Duchoňová - člen Medená 25 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.01.2006
   29.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Emília Kubičková - predseda Vansovej 2 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 18.03.2011
   28.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Kubička - predseda Vansovej 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.01.2006
   24.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kubička - člen A.Dubčeka 3540/5 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 26.01.2006
   10.12.2010Nové obchodné meno:
   BKCE a.s. v likvidácii
   09.12.2010Zrušené obchodné meno:
   BKCE a.s.
   24.02.2006Nové sidlo:
   Tajovského 1 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Duchoňová - člen Medená 25 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.01.2006
   Rudolf Kubička - predseda Vansovej 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.01.2006
   Štefan Kubička - člen A.Dubčeka 3540/5 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 26.01.2006
   23.02.2006Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Chrappová Grösslingova 38 Bratislava
   Rudolf Kubička Vansovej 2 Bratislava
   Ing. Mikuláš Šumichrast Derera 2 Bratislava
   02.02.2000Nové obchodné meno:
   BKCE a.s.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Chrappová Grösslingova 38 Bratislava
   Ing. Mikuláš Šumichrast Derera 2 Bratislava
   01.02.2000Zrušené obchodné meno:
   BKCE a.s. Bratislava-Krakow Construction and Engineering akc. spol.
   Zrušené sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Piotr Stefan Cebulski Dohnányho 24 Bratislava
   Ing. František Slávik Uhrova 5 Bratislava
   29.06.1998Nové sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Piotr Stefan Cebulski Dohnányho 24 Bratislava
   Rudolf Kubička Vansovej 2 Bratislava
   28.06.1998Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hološka Vajanského 29 Pezinok
   Ing. Piotr Cebulski K.Wielkego 43/12 Krakow Poľsko
   Mgr. Ing. Grazyna Goska Wróbel Rozrewska 29 Krakow Poľsko
   Mgr. Ing. Stanislav Zimný Mlenarskie 19 Krakow Poľsko
   14.05.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hološka Vajanského 29 Pezinok
   Ing. František Slávik Uhrova 5 Bratislava
   Ing. Piotr Cebulski K.Wielkego 43/12 Krakow Poľsko
   Mgr. Ing. Grazyna Goska Wróbel Rozrewska 29 Krakow Poľsko
   Mgr. Ing. Stanislav Zimný Mlenarskie 19 Krakow Poľsko
   13.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hološka - člen Vajanského 29 Pezinok
   Ing. Peter Poštolka - člen Topolová 17 Bratislava
   Ing. František Slávik - predseda V.Karadžiča 6 Bratislava
   Ing. Piotr Cebulski - člen K.Wielkego 43/12 Krakow Poľsko
   Mgr.Ing. Zbigniew Kochaniak - člen Zbrojow 10/25 Krakow Poľsko
   12.05.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych, priem- yselných stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   veľkoobchod s tovarom rôzného druhu v rosahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcchodu
   11.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierig
   ostatné služby a práce (na vlastný účet i komisionársky) Rozhodnutím FMZO zo dňa 10.1.1991 č.j.: 13/294/133/91 registr.č. 108006167 bolo vydané povolenie k zahranično-obchodnej činnosti v tomto rozsahu:
   1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovzu vecí a dovozu vecí a príjímaní a poskytovaní služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   2. vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnosti k vykonávaniu ktorej sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
   3. poskytovanie služieb zahraničným osobám na úzení ČSFR a v zahraničí formou:
   obchodného zastupovania
   konzultačnej a poradenskej činnosti vrátane poriadania odborných sympózií, konferencií a školení
   propagácie výrobkov a služieb, vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách
   technickoporadenskej činnosti, servisnej činnosti, prevádzkovanie konsignačných skladov vrátane školiacej činnosti
   sprostredkovanie reklám a ďalších služieb v rozsahu predmetu činnosti organizácie, kapacitami organizácie
   4. dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie ich hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   5. kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   6. prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   7. vývoz vecí z produkcie majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   BKCE a.s. Bratislava-Krakow Construction and Engineering akc. spol.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   inžinierig
   ostatné služby a práce (na vlastný účet i komisionársky) Rozhodnutím FMZO zo dňa 10.1.1991 č.j.: 13/294/133/91 registr.č. 108006167 bolo vydané povolenie k zahranično-obchodnej činnosti v tomto rozsahu:
   1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovzu vecí a dovozu vecí a príjímaní a poskytovaní služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   2. vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnosti k vykonávaniu ktorej sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
   3. poskytovanie služieb zahraničným osobám na úzení ČSFR a v zahraničí formou:
   obchodného zastupovania
   konzultačnej a poradenskej činnosti vrátane poriadania odborných sympózií, konferencií a školení
   propagácie výrobkov a služieb, vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách
   technickoporadenskej činnosti, servisnej činnosti, prevádzkovanie konsignačných skladov vrátane školiacej činnosti
   sprostredkovanie reklám a ďalších služieb v rozsahu predmetu činnosti organizácie, kapacitami organizácie
   4. dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie ich hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   5. kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   6. prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   7. vývoz vecí z produkcie majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hološka - člen Vajanského 29 Pezinok
   Ing. Peter Poštolka - člen Topolová 17 Bratislava
   Ing. František Slávik - predseda V.Karadžiča 6 Bratislava
   Ing. Piotr Cebulski - člen K.Wielkego 43/12 Krakow Poľsko
   Mgr.Ing. Zbigniew Kochaniak - člen Zbrojow 10/25 Krakow Poľsko