Create Invoice

BRASKO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BRASKO
PIN 00602621
TIN 2020297862
VAT number SK2020297862
Date create 19 December 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BRASKO
Tomášikova 10/D
82101
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 763 292 €
Profit 453 €
Contact Information
Phone(s) 0243331920, 0248204090
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,769,144
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 46,165
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 46,165
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,557
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 44,608
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,719,684
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 6,054
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,054
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,164,489
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 868,053
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 868,053
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 78,897
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,384
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 213,155
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 549,141
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 91,338
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 457,803
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,295
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,295
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,769,144
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 150,010
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 143,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,261
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 929
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 332
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,543
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,543
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 453
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,619,134
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 12,744
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 11,947
12. Deferred tax liability (481A) 797
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 530,460
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 196,125
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,125
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 9,286
7. Liabilities from social insurance (336) 5,547
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,586
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 314,916
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,772
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 6,772
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,069,158
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,763,292
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,265,529
III. Revenues from sale of services (602, 606) 405,552
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92,211
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,642,619
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,056,607
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 37,433
D. Services (účtová group of 51) 314,957
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 123,985
E.1. Wages and salaries (521, 522) 88,639
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 30,623
4. Social expenses (527, 528) 4,723
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,708
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 33,340
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 33,340
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,589
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 120,673
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 262,084
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,781
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 34
2. Other interest income (662A) 34
XII. Foreign exchange gains (663) 10,747
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 131,411
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 125,143
2. Other expense (562A) 125,143
O. Exchange rate losses (563) 36
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 6,232
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -120,630
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 43
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -410
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,913
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -3,323
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 453
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00602621 TIN: 2020297862 VAT number: SK2020297862
 • Registered seat: BRASKO, Tomášikova 10/D, 82101, Bratislava
 • Date create: 19 December 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Zdenko Straka Timravina 1136/7 Bratislava-Staré Mesto 811 06 19.12.1990
  Ing. Eva Mikulášová Račianské Mýto 1/D Bratislava 831 02 19.12.1990
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Zdenko Straka 3 320 € (50%) Timravina 1136/7 Bratislava-Staré Mesto 811 06
  Adela Straková 3 320 € (50%) Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.05.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdenko Straka Timravina 1136/7 Bratislava-Staré Mesto 811 06 Vznik funkcie: 19.12.1990
   14.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenko Straka - riaditeľ Pod Záhradami 2 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.12.1990
   24.03.2005Nové sidlo:
   Tomášikova 10/D Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Mikulášová Račianské Mýto 1/D Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 19.12.1990
   Ing. Zdenko Straka - riaditeľ Pod Záhradami 2 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.12.1990
   23.03.2005Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Mikulášová Budišínska 18 Bratislava 820 00
   Ing. Zdenko Straka - riaditeľ Pod Záhradami 2 Bratislava
   28.10.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie činnosti colného deklaranta
   21.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Mikulášová Budišínska 18 Bratislava 820 00
   20.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Straka Timravina 1136/7 Bratislava-Staré Mesto 811 06
   Adela Straková Pod Záhradami 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Straka - riaditeľ Pod Záhradami 2 Bratislava
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Straka Pod Záhradami 2 Bratislava
   Adela Straková Pod Záhradami 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Straka - riaditeľ Pod Záhradami 2 Bratislava
   14.10.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Straka Pod Záhradami 2 Bratislava
   Adela Straková Pod Záhradami 2 Bratislava
   13.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Straka Pod Záhradami 2 Bratislava
   Adela Straková Pod Záhradami 2 Bratislava
   06.09.1993Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s chemickými výrobkami a medziproduktami rôzneho druhu /priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty v primárnej forme, chemické vlákna/, vrátane zvlášť nebezpečných jedov
   veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
   veľkoobchod s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a lodnú plavbu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prevádzkovanie skladov, vrátane konsignačných skladov
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenko Straka - riaditeľ Pod Záhradami 2 Bratislava
   05.09.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie reklám a ďalších služieb v rozsahu predmetu činnosti organizácie, kapacitami organizácie
   4. Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   5. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   7. Vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   9. Vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 8 rozsahu povolenia.
   8. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka
   technicko-poradenské činnosti, servisné činnosti, prevádzkovanie konsignačných skladov vrátane školiacich činností
   propagácie výrobkov a služieb vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách
   konzultačnej a poradenskej činnosti vrátane usporiadavania odborných sympózií, konferencií a školení
   obchodného zastupovania
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   2. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť uskutočňovanú pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom orranizácie na účet čs. osôb
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 11.01.1991 č.j. 13/15066/ 133/90, reg.č. 108006212 v tomto rozsahu:
   5.poskytovanie know-how, konzultačnej a servisnej činnosti v oblasti obchodných a riadiacich činností
   4.spracovanie, balenie a expedícia výrobkov uvedených v bode l
   3.sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľných vecí
   2.sprostredkovanie obchodu s tovarom všetkého druhu s výnimkou tovarov, pri ktorých zákon vyžaduje osobitné oprávnenie
   1.obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu, s výnimkou tovarov, pri ktorých zákon vyžaduje osobitné oprávnenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.12.1990Nové obchodné meno:
   BRASKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie reklám a ďalších služieb v rozsahu predmetu činnosti organizácie, kapacitami organizácie
   4. Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   5. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   7. Vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   9. Vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 8 rozsahu povolenia.
   8. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka
   technicko-poradenské činnosti, servisné činnosti, prevádzkovanie konsignačných skladov vrátane školiacich činností
   propagácie výrobkov a služieb vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách
   konzultačnej a poradenskej činnosti vrátane usporiadavania odborných sympózií, konferencií a školení
   obchodného zastupovania
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   2. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť uskutočňovanú pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom orranizácie na účet čs. osôb
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 11.01.1991 č.j. 13/15066/ 133/90, reg.č. 108006212 v tomto rozsahu:
   5.poskytovanie know-how, konzultačnej a servisnej činnosti v oblasti obchodných a riadiacich činností
   4.spracovanie, balenie a expedícia výrobkov uvedených v bode l
   3.sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľných vecí
   2.sprostredkovanie obchodu s tovarom všetkého druhu s výnimkou tovarov, pri ktorých zákon vyžaduje osobitné oprávnenie
   1.obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu, s výnimkou tovarov, pri ktorých zákon vyžaduje osobitné oprávnenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Straka Pod Záhradami 2 Bratislava
   Adela Straková Pod Záhradami 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia