Create Invoice

EBS SK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EBS SK
Status In liquidation
PIN 00602752
TIN 2020334954
VAT number SK2020334954
Date create 15 January 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EBS SK
Jána Poničana 1
84108
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 500 €
Profit 416 €
Contact Information
Phone(s) 0263811745
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,835
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 17,121
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,718
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,626
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 33,835
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,438
A.I. Capital r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 5,000
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 995
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) 12,027
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 416
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,397
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 15,397
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 741
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,032
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 650
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,974
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 2,500
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 2,500
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 1,599
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 171
C. Services (účtová group of 51) 809
D. Personal expenses (účtová group of 52) 619
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 901
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,520
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 5
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 5
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -5
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 896
P. Income tax expense (591, 595) 480
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 416
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00602752 TIN: 2020334954 VAT number: SK2020334954
 • Registered seat: EBS SK, Jána Poničana 1, 84108, Bratislava
 • Date create: 15 January 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Richard Dudáš Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08 19.03.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Richard Dudáš 2 500 € (50%) Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08
  Mgr. Elena Dudášová 2 500 € (50%) Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.03.2015Nové obchodné meno:
   EBS SK, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Jána Poničana 1 Bratislava 841 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Dudáš Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08
   Mgr. Elena Dudášová Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Dudáš Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 19.03.2015
   18.03.2015Zrušené obchodné meno:
   HYDROMEDIA, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Gemeran Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Gemeran Prešovská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 27.03.2012
   27.03.2012Nové sidlo:
   Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Gemeran Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Gemeran Prešovská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 27.03.2012
   26.03.2012Zrušené sidlo:
   Royova 31 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jana Gemeranová Štulajterová Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Gemeranová Štulajterová Prešovská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 06.09.2011
   23.09.2011Nové obchodné meno:
   HYDROMEDIA, spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jana Gemeranová Štulajterová Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Jana Gemeranová Štulajterová Prešovská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 06.09.2011
   22.09.2011Zrušené obchodné meno:
   HYDROMEDIA, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Gemeran Lachova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   27.03.2000Nové obchodné meno:
   HYDROMEDIA, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   26.03.2000Zrušené obchodné meno:
   HYDROMEDIA spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniel Gemeran Lachova 18 Bratislava
   15.02.1993Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   projektová činnosť v architektúre a urbanizme
   projektová činnosť - hydrotechnické stavby, inžinierske stavby
   konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v uvedených oblastiach
   sprostredkovanie správy budov
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   14.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Inžinierska činnosť
   2. Projektová činnosť v oblasti stavieb vodného hospodárstva a inžinierskych stavieb
   3. Poradenské a konzultačné služby v oblasti investičnej výstavby
   4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   5. Obchodné zastupovanie v oblasti investičnej výstavby
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 15.01.1991 č.j. 13/378/To/91, reg.č.: 108006373 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   obchodného zastupovania
   projekčnej činnosti
   inžinierskych služieb
   poradenských a konzultačných služieb v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
   sprostredkovanie v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb
   propagácia výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   2. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   3. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb.
   4. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Vypracovánie územnoplánovacej dokumentácie a zadaní a projektov pozemných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb.
   15.09.1992Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Gemeran Lachova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniel Gemeran Lachova 18 Bratislava
   14.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Ďurkovský Poštová 4 Bratislava
   Ing. Daniel Gemeran Lumumbova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.01.1991Nové obchodné meno:
   HYDROMEDIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Royova 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Inžinierska činnosť
   2. Projektová činnosť v oblasti stavieb vodného hospodárstva a inžinierskych stavieb
   3. Poradenské a konzultačné služby v oblasti investičnej výstavby
   4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   5. Obchodné zastupovanie v oblasti investičnej výstavby
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 15.01.1991 č.j. 13/378/To/91, reg.č.: 108006373 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   obchodného zastupovania
   projekčnej činnosti
   inžinierskych služieb
   poradenských a konzultačných služieb v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
   sprostredkovanie v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb
   propagácia výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   2. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   3. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb.
   4. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Vypracovánie územnoplánovacej dokumentácie a zadaní a projektov pozemných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Ďurkovský Poštová 4 Bratislava
   Ing. Daniel Gemeran Lumumbova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia