Create Invoice

Psychodiagnostika - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Psychodiagnostika
Status Destroyed
PIN 00602795
Date create 20 December 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Psychodiagnostika
Mickiewiczova 2
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421252921573, +421252921269
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00602795
 • Registered seat: Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, Bratislava
 • Date create: 20 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.12.1994Zrušené obchodné meno:
   Psychodiagnostika, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskumná a vývojová činnosť v oblasti výroby psychodiagnostických testov a didatických programov, školských testov, didatktických programov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   konzultačná činnosť a poskytovanie služieb v oblasti psychodiagnostiky
   vydavateľská činnosť, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   ofsetová tlač
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. Kúpeľná 1 Bratislava
   Darina Červíková Schiffielova 38 Bratislava
   Blažena Čižová Handlova 33/a Bratislava
   Doc.PhDr. Ladislav Ďurič , CSc. Československých parašutistov 11 Bratislava
   Ing. Ivan Ivanič Chrobákova 17 Bratislava
   PhDr. Marta Jurčová , CSc. Drobného 10 Bratislava
   Doc.Ing. Teodor Kollárik , DrCs. Levárska 9 Bratislava
   PhDr. Milana Kubalák , CSc. Súmračná 13 Bratislava
   Ing. Milan Malátek H. Meličkovej 23 Bratislava
   PhDr. Ján Senka Sokolská 16/B Bratislava
   Agnesa Slezáková Rázusová 31 Pezinok
   Terézia Šlahorová Drieňová 11 Bratislava
   Doc.PhDr. Ján Vonkomer , CSc. Révová 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.PhDr. Ján Vonkomer , CSc. Révová 24 Bratislava 811 02
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. Kúpeľná 1 Bratislava
   31.05.1994Noví spoločníci:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. Kúpeľná 1 Bratislava
   Ing. Milan Malátek H. Meličkovej 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. Kúpeľná 1 Bratislava
   30.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Peter Gál , CSc. Zrinského 9 Bratislava
   Ing. Milan Malátek H. Meličkovej 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Peter Gál , CSc. Zrinského 9 Bratislava 811 03
   11.05.1993Nové predmety činnosti:
   výskumná a vývojová činnosť v oblasti výroby psychodiagnostických testov a didatických programov, školských testov, didatktických programov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   konzultačná činnosť a poskytovanie služieb v oblasti psychodiagnostiky
   vydavateľská činnosť, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   ofsetová tlač
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Darina Červíková Schiffielova 38 Bratislava
   Blažena Čižová Handlova 33/a Bratislava
   Doc.PhDr. Ladislav Ďurič , CSc. Československých parašutistov 11 Bratislava
   Doc.Ing. Peter Gál , CSc. Zrinského 9 Bratislava
   Ing. Ivan Ivanič Chrobákova 17 Bratislava
   PhDr. Marta Jurčová , CSc. Drobného 10 Bratislava
   Doc.Ing. Teodor Kollárik , DrCs. Levárska 9 Bratislava
   PhDr. Milana Kubalák , CSc. Súmračná 13 Bratislava
   Ing. Milan Malátek H. Meličkovej 23 Bratislava
   PhDr. Ján Senka Sokolská 16/B Bratislava
   Agnesa Slezáková Rázusová 31 Pezinok
   Terézia Šlahorová Drieňová 11 Bratislava
   Doc.PhDr. Ján Vonkomer , CSc. Révová 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.Ing. Peter Gál , CSc. Zrinského 9 Bratislava 811 03
   Doc.PhDr. Ján Vonkomer , CSc. Révová 24 Bratislava 811 02
   10.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   na základe vlastnej výskumnej a vývojovej činnosti zabezpečovanie tvorby, výroby, vydávania a predaja plychodiagnostiackých testov, prístrojových testov a meracích prístrojov
   zabezpečovanie tvorby, výroby, vydávania a predaja didaktických testov a didaktických programov
   vykonávanie expertíznej činnosti a poskytovanie služieb v oblasti využitia psychológie a psychodiagneostiky v spoločenskej praxi
   preberanie a ochrana autorských práv domácich čsl. autorov ako i preberanie a ochrana autorských práv zahraničných autorov a vydavateľstiev, ktorých testy alebo metódy a prístroje spoločnosť vydáva a distribuuje
   sústreďovanie domácej a zahraničnej dokumentácie v oblasti diagnostických a vyšetrovacích metód
   zabezpečovanie výskumu, výroby a predaja rôznych prístrojov slúžiacich pre psychologickú a zdravotnú terapiu
   Zrušeny spoločníci:
   Darina Červíková Schiffelova 38 Bratislava
   Blažena Čižová Handlova 33/a Bratislava
   Doc.PhDr. Ladislav Ďurič , CSc. Československých parašutistov 11 Bratislava
   Doc.Ing. Peter Gál Zrinského 9 Bratislava
   Ing. Ivan Ivanič Chrobákova 17 Bratislava
   PhDr. Marta Jurčová , CSc. Drobného 10 Bratislava
   Doc.Ing. Teodor Kollárik , DrCs. Levárska 9 Bratislava
   PhDr. Milana Kubalák , CSc. Súmračná 13 Bratislava
   Doc.Ing. František Lipták , CSc. Za Sokolovňou 1 Bratislava
   Ing. Milan Malátek H. Meličkovej 23 Bratislava
   PhDr. Ján Senka Sokolská 16/B Bratislava
   Agnesa Slezáková Rázusová 31 Pezinok
   Terézia Šlahorová Drieňová 11 Bratislava
   Doc.PhDr. Ján Vonkomer , CSc. Révová 24 Bratislava
   Doc.PhDr. Vladimír Smékal , CSc. Polní 24 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.05.1991Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Peter Gál Zrinského 9 Bratislava
   Ing. Ivan Ivanič Chrobákova 17 Bratislava
   Ing. Milan Malátek H. Meličkovej 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.05.1991Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. Kúpeľná 1 Bratislava
   Ing. Darina Frühwaldová Novohorská 14 Bratislava
   Hedviga Milošovičová Želiarska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1990Nové obchodné meno:
   Psychodiagnostika, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   na základe vlastnej výskumnej a vývojovej činnosti zabezpečovanie tvorby, výroby, vydávania a predaja plychodiagnostiackých testov, prístrojových testov a meracích prístrojov
   zabezpečovanie tvorby, výroby, vydávania a predaja didaktických testov a didaktických programov
   vykonávanie expertíznej činnosti a poskytovanie služieb v oblasti využitia psychológie a psychodiagneostiky v spoločenskej praxi
   preberanie a ochrana autorských práv domácich čsl. autorov ako i preberanie a ochrana autorských práv zahraničných autorov a vydavateľstiev, ktorých testy alebo metódy a prístroje spoločnosť vydáva a distribuuje
   sústreďovanie domácej a zahraničnej dokumentácie v oblasti diagnostických a vyšetrovacích metód
   zabezpečovanie výskumu, výroby a predaja rôznych prístrojov slúžiacich pre psychologickú a zdravotnú terapiu
   Noví spoločníci:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. Kúpeľná 1 Bratislava
   Darina Červíková Schiffelova 38 Bratislava
   Blažena Čižová Handlova 33/a Bratislava
   Doc.PhDr. Ladislav Ďurič , CSc. Československých parašutistov 11 Bratislava
   Ing. Darina Frühwaldová Novohorská 14 Bratislava
   PhDr. Marta Jurčová , CSc. Drobného 10 Bratislava
   Doc.Ing. Teodor Kollárik , DrCs. Levárska 9 Bratislava
   PhDr. Milana Kubalák , CSc. Súmračná 13 Bratislava
   Doc.Ing. František Lipták , CSc. Za Sokolovňou 1 Bratislava
   Hedviga Milošovičová Želiarska 4 Bratislava
   PhDr. Ján Senka Sokolská 16/B Bratislava
   Agnesa Slezáková Rázusová 31 Pezinok
   Terézia Šlahorová Drieňová 11 Bratislava
   Doc.PhDr. Ján Vonkomer , CSc. Révová 24 Bratislava
   Doc.PhDr. Vladimír Smékal , CSc. Polní 24 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia