Create Invoice

TRITON Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TRITON Bratislava
Status Destroyed
PIN 00602884
Date create 27 December 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TRITON Bratislava
Mýtna 23
81242
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00602884
 • Registered seat: TRITON Bratislava, Mýtna 23, 81242, Bratislava
 • Date create: 27 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.05.2008Zrušené obchodné meno:
   TRITON Bratislava spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Mýtna 23 Bratislava 812 42
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoz, dovoz, kooperácie a obchodovanie s tovarmi a službami pre potreby česko-slovenského trhu a exportu s výnimkou tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy
   obchodovanie s nehnuteľnosťami, inžiniering a inžiniersko-geologická činnosť pre podzemnú a povrchovú výstavbu
   informačná, sprostredkovacia, poradenská a zastupiteľská činnosť pre česko-slovenské a zahraničné právne subjekty v oblasti podnikania a zahranično-obchodnej činnosti
   výroba farbív a pigmentov
   výroba náterových hmôt, lakov a podklado- vých vrstiev, tlačiarenských černí a tme- lov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   nákladna doprava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Pochaba Na stráni 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Baláž CSc. Broskyňova 8 Bratislava
   CHEMOLAK a.s. Továrenská 1 Smolenice
   RNDr. Peter Baláž Broskyňova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Pochaba Na stráni 10 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňova 8 Bratislava
   Ing. Vojtech Valent Botanická 7 Trnava
   05.02.1998Nové predmety činnosti:
   výroba farbív a pigmentov
   výroba náterových hmôt, lakov a podklado- vých vrstiev, tlačiarenských černí a tme- lov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   nákladna doprava
   09.01.1995Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Baláž CSc. Broskyňova 8 Bratislava
   CHEMOLAK a.s. Továrenská 1 Smolenice
   RNDr. Peter Baláž Broskyňova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.01.1995Zrušeny spoločníci:
   CHEMOLAK a.s. Továrenská 1 Smolenice
   Ing. Jaroslav Baláž CSc. Broskyňova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Baláž CSc. Broskyňova 8 Bratislava
   09.10.1992Noví spoločníci:
   CHEMOLAK a.s. Továrenská 1 Smolenice
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Baláž CSc. Broskyňova 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňova 8 Bratislava
   Ing. Vojtech Valent Botanická 7 Trnava
   08.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Baláž CSc. Broskyňova 8 Bratislava
   15.06.1992Nové obchodné meno:
   TRITON Bratislava spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 23 Bratislava 812 42
   Nové predmety činnosti:
   vývoz, dovoz, kooperácie a obchodovanie s tovarmi a službami pre potreby česko-slovenského trhu a exportu s výnimkou tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy
   obchodovanie s nehnuteľnosťami, inžiniering a inžiniersko-geologická činnosť pre podzemnú a povrchovú výstavbu
   informačná, sprostredkovacia, poradenská a zastupiteľská činnosť pre česko-slovenské a zahraničné právne subjekty v oblasti podnikania a zahranično-obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Baláž CSc. Broskyňova 8 Bratislava
   Ing. Peter Pochaba Na stráni 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Baláž CSc. Broskyňova 8 Bratislava
   Ing. Peter Pochaba Na stráni 10 Bratislava
   14.06.1992Zrušené obchodné meno:
   POCHABA consulting and trading, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Na stráni 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, informačná a konzultačná činnosť pre česko-slovenské a zahraničné firmy /právne subjekty/ v oblasti podnikania a zahranično obchodnej činnosti
   marketingová činnosť pre česko-slovenské a zahraničné podniky a organizácie
   sprostredkovanie predaja a nákupu prác, služieb a výrobkov odborov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemic- kej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej a elektrotechnickej výroby
   zastupovanie devízových cudzozemcov - zaraničných právnických a fyzických osôb na území ČSFR v oblasti podnikania a podnikateľských aktivít s ním súvisiacich
   zastupovanie zahraničných firiem na československom trhu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Pochaba Na stráni 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.12.1990Nové obchodné meno:
   POCHABA consulting and trading, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na stráni 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, informačná a konzultačná činnosť pre česko-slovenské a zahraničné firmy /právne subjekty/ v oblasti podnikania a zahranično obchodnej činnosti
   marketingová činnosť pre česko-slovenské a zahraničné podniky a organizácie
   sprostredkovanie predaja a nákupu prác, služieb a výrobkov odborov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemic- kej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej a elektrotechnickej výroby
   zastupovanie devízových cudzozemcov - zaraničných právnických a fyzických osôb na území ČSFR v oblasti podnikania a podnikateľských aktivít s ním súvisiacich
   zastupovanie zahraničných firiem na československom trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Pochaba Na stráni 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia