Create Invoice

OBECNÉ NOVINY, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OBECNÉ NOVINY, akciová
Status Destroyed
PIN 00603767
Date create 11 January 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat OBECNÉ NOVINY, akciová
Železničiarska č. 13
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00603767
 • Registered seat: OBECNÉ NOVINY, akciová, Železničiarska č. 13, Bratislava
 • Date create: 11 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.12.1993Zrušené obchodné meno:
   OBECNÉ NOVINY, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Železničiarska č. 13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Vydávanie týždenníka Obecné noviny týždenník miest a obcí.
   2. Vydávanie ďalšej neperiodickej tlače, propagačných a reklamných materiálov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Miloslav Hetteš , CSc. - (člen) Sputníkova č. 37 Bratislava
   Ing. Mária Kompišová - (členka) ČA č. 38 Bratislava
   Serafín Tropek - (predseda) Hubeného č. 46 Bratislava
   11.01.1991Nové obchodné meno:
   OBECNÉ NOVINY, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Železničiarska č. 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. Vydávanie týždenníka Obecné noviny týždenník miest a obcí.
   2. Vydávanie ďalšej neperiodickej tlače, propagačných a reklamných materiálov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Miloslav Hetteš , CSc. - (člen) Sputníkova č. 37 Bratislava
   Ing. Mária Kompišová - (členka) ČA č. 38 Bratislava
   Serafín Tropek - (predseda) Hubeného č. 46 Bratislava