Create Invoice

PECOM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PECOM
Status Destroyed
PIN 00604101
Date create 17 January 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PECOM
92571
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604101
 • Registered seat: PECOM, 92571, Bratislava
 • Date create: 17 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.11.2000Nové sidlo:
   99 Trnovec nad Váhom 925 71
   Noví spoločníci:
   Elemír Kurucz 99 Trnovec nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Elemír Kurucz 99 Trnovec nad Váhom
   15.11.2000Zrušené sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alexander Lutovsky Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek 20 Kvetoslavov
   Jana Oremusová Sibírska 52 Bratislava
   Ing. Ján Plachý Pod rovnicami 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Oremusová Sibírska 52 Bratislava
   Ing. Ján Plachý Pod rovnicami 3 Bratislava
   18.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Jana Oremusová Sibírska 52 Bratislava
   17.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomír Mihálek 20 Kvetoslavov
   27.08.1998Nové sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava
   Noví spoločníci:
   JUDr. Alexander Lutovsky Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek 20 Kvetoslavov
   Jana Oremusová Sibírska 52 Bratislava
   Ing. Ján Plachý Pod rovnicami 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomír Mihálek 20 Kvetoslavov
   Ing. Ján Plachý Pod rovnicami 3 Bratislava
   26.08.1998Zrušené sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alexander Lutovsky Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Jana Oremusová Sibírska 52 Bratislava
   Ing. Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   02.09.1997Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   01.09.1997Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 826 09
   27.01.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Alexander Lutovsky Mlynarovičova 14 Bratislava
   Jana Oremusová Sibírska 52 Bratislava
   26.01.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alexander Lutovsky Mlynarovičova 14 Bratislava
   Jana Oremusová Sibírska 52 Bratislava
   Ing. Juraj Pilát Mateja Bélu 239/1 Zvolen
   27.06.1996Noví spoločníci:
   JUDr. Alexander Lutovsky Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Jana Oremusová Sibírska 52 Bratislava
   Ing. Juraj Pilát Mateja Bélu 239/1 Zvolen
   Ing. Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   26.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Bratko Pečnianska 29 Bratislava
   Ferdinand Kráner 535 Liptovská Teplička
   JUDr. Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Markusek Dimitrovova 24 Bratislava
   Ing. Drahomír Michálek Sasinkova 11 Bratislava
   Jana Oremusová Sibírska 52 Bratislava
   Štefan Papánek Vrútocká 42 Bratislava
   Ing. Juraj Pilát Mateja Bélu 2393/1 Zvolen
   Ing. Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Ing. Igor Štumpf Seleyho 14/17 Komárno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomír Michálek Sasinkova 11 Bratislava
   12.12.1994Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľské a poradenské služby v obchode
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Bratko Pečnianska 29 Bratislava
   Ferdinand Kráner 535 Liptovská Teplička
   JUDr. Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Markusek Dimitrovova 24 Bratislava
   Ing. Drahomír Michálek Sasinkova 11 Bratislava
   Jana Oremusová Sibírska 52 Bratislava
   Štefan Papánek Vrútocká 42 Bratislava
   Ing. Juraj Pilát Mateja Bélu 2393/1 Zvolen
   Ing. Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Ing. Igor Štumpf Seleyho 14/17 Komárno
   11.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Bratko Pečnianska 29 Bratislava
   JUDr. Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Markusek Dimitrovova 24 Bratislava
   Ing. Drahomír Michálek Sasinkova 11 Bratislava
   Jana Oremusová Sibírska 52 Bratislava
   Štefan Papánek Vrútocká 42 Bratislava
   Ing. Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   24.08.1993Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s potravinami
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Drahomír Michálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   23.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie služby v obchode
   obchod s nehnuteľnosťami
   nákup a predaj: prác, výkonov, licencií, služieb, hnuteľných vecí
   maloobchodný predaj a komisionálny predaj
   budovanie vlastnej maloobchodnej siete
   poradenská služba v oblasti obchodu
   posudzovanie projektov obchodných zámerov
   spracovanie informácií o prieskume trhu
   zahranično-obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.07.1992Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 826 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Bratko Pečnianska 29 Bratislava
   JUDr. Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Markusek Dimitrovova 24 Bratislava
   Jana Oremusová Sibírska 52 Bratislava
   Štefan Papánek Vrútocká 42 Bratislava
   29.07.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   10.10.1991Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahomír Michálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   09.10.1991Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahomír Michálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   17.01.1991Nové obchodné meno:
   PECOM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služby v obchode
   obchod s nehnuteľnosťami
   nákup a predaj: prác, výkonov, licencií, služieb, hnuteľných vecí
   maloobchodný predaj a komisionálny predaj
   budovanie vlastnej maloobchodnej siete
   poradenská služba v oblasti obchodu
   posudzovanie projektov obchodných zámerov
   spracovanie informácií o prieskume trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahomír Michálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia