Create Invoice

SIMAC Holding, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SIMAC Holding, akciová
PIN 00604313
TIN 2020438453
VAT number SK2020438453
Date create 06 February 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SIMAC Holding, akciová
Bajkalská 30
82105
Bratislava
Financial information
Profit -4 231 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 9,958
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.II.1. Land and buildings (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 9,958
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37,580
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,310
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,090
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 47,538
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,578
A.I. Capital r. 27 + r. 28 40,000
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 40,000
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 52,612
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -41,803
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,231
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 960
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 0
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 2,200
C. Services (účtová group of 51) 2,200
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,200
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,200
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 346
VIII. Income from non-current financial assets (665) 342
X. Interest income (662) 4
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 1,416
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,416
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,070
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,270
P. Income tax expense (591, 595) 961
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,231
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604313 TIN: 2020438453 VAT number: SK2020438453
 • Registered seat: SIMAC Holding, akciová, Bajkalská 30, 82105, Bratislava
 • Date create: 06 February 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Dr. Richard Teichmann predseda Annagasse 6 Viedeň 1010 Rakúska republika 24.09.1992
  Ing. Otakár Závodský člen Krížna 3 Bratislava 06.02.1991
  Dipl. Ing. Emília Jusková člen Budyšínska 10 Bratislava 831 03 19.05.2004
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.01.2011Nové sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 821 05
   26.01.2011Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava 832 17
   22.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Emília Jusková - člen predstavenstva Budyšínska 10 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 19.05.2004
   21.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Max Indermaur - člen Lungolago 70 Melide CH - 6815 Švajčiarsko Vznik funkcie: 04.12.2002
   24.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otakár Závodský - člen Krížna 3 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.1991
   23.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otakár Závodský - člen Krížna 3 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.1991
   25.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Dr. Richard Teichmann - predseda Annagasse 6 Viedeň 1010 Rakúska republika Vznik funkcie: 24.09.1992
   Ing. Otakár Závodský - člen Krížna 3 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.1991
   Max Indermaur - člen Lungolago 70 Melide CH - 6815 Švajčiarsko Vznik funkcie: 04.12.2002
   24.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Holos - člen Palackého 54/20 Bratislava Skončenie funkcie: 04.12.2002
   Dr. Richard Teichmann - predseda Hotel Plus, Bulharská 72 Bratislava
   Ing. Otakár Závodský - člen Krížna 3 Bratislava
   25.03.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Holos - člen Palackého 54/20 Bratislava Skončenie funkcie: 04.12.2002
   Dr. Richard Teichmann - predseda Hotel Plus, Bulharská 72 Bratislava
   Ing. Otakár Závodský - člen Krížna 3 Bratislava
   24.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Podhora - člen Miloša Uhra 30 Trenčín
   Dr. Richard Teichmann Hotel Plus, Bulharská 72 Bratislava
   Dipl.Ing. Otakár Závodský - predseda Krížna 3 Bratislava
   25.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Podhora - člen Miloša Uhra 30 Trenčín
   Dr. Richard Teichmann Hotel Plus, Bulharská 72 Bratislava
   Dipl.Ing. Otakár Závodský - predseda Krížna 3 Bratislava
   24.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Podhora Miloša Uhra 30 Trenčín
   Dr. Richard Teichmann Hotel Plus, Bulharská 72 Bratislava
   Dipl.Ing. Otakár Závodský Krížna 3 Bratislava
   10.10.1995Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava 832 17
   09.10.1995Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   28.11.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   21.04.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Moser Brungasse 13-2540 Bad Voslau Rakúsko
   01.11.1993Nové predmety činnosti:
   poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov
   automatizované spracovanie údajov
   obchodovanie a spravovanie majetkových a účastníckych podielov na iných organizáciach
   vývoj, financovanie a koordinácia realizácie investičných projektov
   31.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov
   automatizované spracovanie údajov
   01.02.1993Nové predmety činnosti:
   poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov
   automatizované spracovanie údajov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dipl. Ing. Karol Podhora Miloša Uhra 30 Trenčín
   Dr. Richard Teichmann Hotel Plus, Bulharská 72 Bratislava
   31.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Plánovanie, realizácia stavebných prác všetkého druhu, predovšetkým v oblastiach pozemného, inžinierskeho, cestného a staviteľstva, vykonávanie stavebných profesií, vykonávanie tepelných, chladiarenských zvukových a protipožiarnych izolácií zhotovovanie špeciálnych náterov, vykonanie rôznych podláh, kladenie dlažieb a obkladov ako i vykonávanie kamenárskych prác, stolárskych, tesárskych, pokrývačsakých, maliarskych, tapetárskych a maliarskych prác vrátane obnovy a opravy fasád, vykonávanie plynových, vodovodných a elektricklých inštalácií, obchod s tovarmi rôzneho druhu a prenájom tovarov rôzneho druhu, predovšetkým však v oblasti stavebných mechanizmov stavebných materiálov a stavebných strojov.
   Stavebná a pozemlková príprava, organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb ako i ostatná investorská činnosť, poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov /investorov/ vrátane finančnej poradenskej činnosti.
   Výroba stavebných hmôt všetkého druhu, zvlášť betonových výrobkov /prefabrikáty, betónové prvky, transportbetón atď./ ako i obchodovanie s horeuvedenými výrobkami.
   Zakladanie spoločností alebo získanie podielov spoločností s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania, ako je uvedené v bode 1-3, vlastníctvo a spravovanie takýchto podielov; prevzatie vedenia takýchto spoločností.
   Vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa česko-slovenského právneho poriadku zakázané.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dipl.Ing. Ľubomír Lukáč SNPII. 78 Trnava
   Ing. Karl Heyny Hauptstrasse 107 Giesshubl Rakúsko
   06.02.1991Nové obchodné meno:
   SIMAC Holding, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Plánovanie, realizácia stavebných prác všetkého druhu, predovšetkým v oblastiach pozemného, inžinierskeho, cestného a staviteľstva, vykonávanie stavebných profesií, vykonávanie tepelných, chladiarenských zvukových a protipožiarnych izolácií zhotovovanie špeciálnych náterov, vykonanie rôznych podláh, kladenie dlažieb a obkladov ako i vykonávanie kamenárskych prác, stolárskych, tesárskych, pokrývačsakých, maliarskych, tapetárskych a maliarskych prác vrátane obnovy a opravy fasád, vykonávanie plynových, vodovodných a elektricklých inštalácií, obchod s tovarmi rôzneho druhu a prenájom tovarov rôzneho druhu, predovšetkým však v oblasti stavebných mechanizmov stavebných materiálov a stavebných strojov.
   Stavebná a pozemlková príprava, organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb ako i ostatná investorská činnosť, poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov /investorov/ vrátane finančnej poradenskej činnosti.
   Výroba stavebných hmôt všetkého druhu, zvlášť betonových výrobkov /prefabrikáty, betónové prvky, transportbetón atď./ ako i obchodovanie s horeuvedenými výrobkami.
   Zakladanie spoločností alebo získanie podielov spoločností s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania, ako je uvedené v bode 1-3, vlastníctvo a spravovanie takýchto podielov; prevzatie vedenia takýchto spoločností.
   Vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa česko-slovenského právneho poriadku zakázané.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dipl.Ing. Ľubomír Lukáč SNPII. 78 Trnava
   Dipl.Ing. Otakár Závodský Krížna 3 Bratislava
   Ing. Karl Heyny Hauptstrasse 107 Giesshubl Rakúsko
   Ing. Róbert Moser Brungasse 13-2540 Bad Voslau Rakúsko