Create Invoice

WIBRA, - v slovenskom jazyku WIBRA G.m.b.H. - v nemeckom jazyku WIBRA Ltd. - v anglickom jazyku - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name WIBRA, - v slovenskom jazyku WIBRA G.m.b.H. - v nemeckom jazyku WIBRA Ltd. - v anglickom jazyku
Status Destroyed
PIN 00604364
Date create 01 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat WIBRA, - v slovenskom jazyku WIBRA G.m.b.H. - v nemeckom jazyku WIBRA Ltd. - v anglickom jazyku
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604364
 • Registered seat: WIBRA, - v slovenskom jazyku WIBRA G.m.b.H. - v nemeckom jazyku WIBRA Ltd. - v anglickom jazyku, Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Date create: 01 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.03.2005Zrušené obchodné meno:
   WIBRA, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku WIBRA G.m.b.H. - v nemeckom jazyku WIBRA Ltd. - v anglickom jazyku
   Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ivica Peretič Topolčianska 31 Bratislava
   Snježana Peretič Topoľčianska 31 Bratislava
   Eva Peretičová Topoľčianska 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivica Peretič Topolčianska 31 Bratislava
   Snježana Peretič Topoľčianska 31 Bratislava
   Eva Peretičová Topoľčianska 31 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ivica Peretič Topolčianska 31 Bratislava
   Snježana Peretič Topoľčianska 31 Bratislava
   Eva Peretičová Topoľčianska 31 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivica Peretič Topolčianska 31 Bratislava
   Snježana Peretič Topoľčianska 31 Bratislava
   Eva Peretičová Topoľčianska 31 Bratislava
   09.05.1996Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Noví spoločníci:
   Ivica Peretič Topolčianska 31 Bratislava
   Snježana Peretič Topoľčianska 31 Bratislava
   Eva Peretičová Topoľčianska 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ivica Peretič Topolčianska 31 Bratislava
   Snježana Peretič Topoľčianska 31 Bratislava
   Eva Peretičová Topoľčianska 31 Bratislava
   08.05.1996Zrušené sidlo:
   Brnianska 55 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Snježana Peretič Topoľčianska 31 Bratislava
   Ivica Peretič Rybalkova 31 Bratislava
   Eva Peretičová Topoľčianska 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivica Peretič Rybalkova 31 Bratislava
   Snježana Peretič Topoľčianska 31 Bratislava
   Eva Peretičová Topoľčianska 31 Bratislava
   10.12.1993Nové sidlo:
   Brnianska 55 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   09.12.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Obchodovanie s tovarom v oblastiach:
   textilné materiály a výrobky z nich
   obuvnícke výrobky, výrobky z koží a kožušín
   galantérny tovar
   výrobky potravinárskeho priemyslu, rastlinné výrobky
   živé zvieratá
   keramické výrobky a výrobky zo skla
   plasty a výrobky z nich
   stroje, prístroje, nástroje, elektronické a elektrotechnické zariadenia
   drevo a drevené výrobky
   výrobky chemického priemyslu a kozmetické výrobky
   šperky a bižutéria
   hračky, hry a športové potreby
   03.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Snježana Peretič Topoľčianska 31 Bratislava
   Eva Peretičová Topoľčianska 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Snježana Peretič Topoľčianska 31 Bratislava
   Eva Peretičová Topoľčianska 31 Bratislava
   02.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   2/ Výroba konfekčných odevov, odevov na zákazku a odevných doplnkov
   3/ Služba požičiavania strojov a zariadení a výrobných prostriedkov organizáciám, súkromným podnikateľom a fyzickým osobám, najmä z oblasti potravinárskeho, textilného a spotrebného priemyslu
   4/ Servis a údržba strojov z oblasti predmetu podnikania
   5/ Poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre organizácie a osoby v oblasti predmetu podnikania
   6/ Marketing a akvizačná činnosť v oblasti predmetu podnikania, vedenie konsignačného skladu
   7/ Federálne ministerstvo zahraničného obchodu v Prahe povolilo rozhodnutím zo dňa l4.1.1991 č.j.: 13/369/133/91, registračné číslo: 108006274 zahraničnoobchodnú činnosť v tomto rozsahu:
   a/ vývoz vecí, uvedených v prílohe č. 1, ktoré je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   b/ dovoz vecí nutných pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, ku ktorých prevádzaniu sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti
   c/ poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou prenájmu strojov a výrobných prostriedkov v oblasti potravinárskeho, textilného a spotrebného priemyslu, servisná a opravárenská činnosť
   d/ dovoz a vývoz vecí nutných pre zabezpečenie činnosti podľa bodu c/ rozsahu povolenia
   e/ sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs.osôb
   f/ vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., vykonávané pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode e/ rozsahu povolenia
   g/ kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   h/ obstarávanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činností s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR
   i/ prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Murányi Synekova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.06.1992Noví spoločníci:
   Ivica Peretič Rybalkova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivica Peretič Rybalkova 31 Bratislava
   15.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Hojzák Rybalkova 31 Bratislava
   Ivica Peretič Rybalkova 31 Bratislava
   Zoran Marovič Radeličine 36 Banja Luka 780 00 Juhoslávia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.02.1991Nové obchodné meno:
   WIBRA, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku WIBRA G.m.b.H. - v nemeckom jazyku WIBRA Ltd. - v anglickom jazyku
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Obchodovanie s tovarom v oblastiach:
   textilné materiály a výrobky z nich
   obuvnícke výrobky, výrobky z koží a kožušín
   galantérny tovar
   výrobky potravinárskeho priemyslu, rastlinné výrobky
   živé zvieratá
   keramické výrobky a výrobky zo skla
   plasty a výrobky z nich
   stroje, prístroje, nástroje, elektronické a elektrotechnické zariadenia
   drevo a drevené výrobky
   výrobky chemického priemyslu a kozmetické výrobky
   šperky a bižutéria
   hračky, hry a športové potreby
   2/ Výroba konfekčných odevov, odevov na zákazku a odevných doplnkov
   3/ Služba požičiavania strojov a zariadení a výrobných prostriedkov organizáciám, súkromným podnikateľom a fyzickým osobám, najmä z oblasti potravinárskeho, textilného a spotrebného priemyslu
   4/ Servis a údržba strojov z oblasti predmetu podnikania
   5/ Poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre organizácie a osoby v oblasti predmetu podnikania
   6/ Marketing a akvizačná činnosť v oblasti predmetu podnikania, vedenie konsignačného skladu
   7/ Federálne ministerstvo zahraničného obchodu v Prahe povolilo rozhodnutím zo dňa l4.1.1991 č.j.: 13/369/133/91, registračné číslo: 108006274 zahraničnoobchodnú činnosť v tomto rozsahu:
   a/ vývoz vecí, uvedených v prílohe č. 1, ktoré je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   b/ dovoz vecí nutných pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, ku ktorých prevádzaniu sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti
   c/ poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou prenájmu strojov a výrobných prostriedkov v oblasti potravinárskeho, textilného a spotrebného priemyslu, servisná a opravárenská činnosť
   d/ dovoz a vývoz vecí nutných pre zabezpečenie činnosti podľa bodu c/ rozsahu povolenia
   e/ sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs.osôb
   f/ vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., vykonávané pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode e/ rozsahu povolenia
   g/ kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   h/ obstarávanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činností s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR
   i/ prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Hojzák Rybalkova 31 Bratislava
   Ing. Peter Murányi Synekova 11 Bratislava
   Ivica Peretič Rybalkova 31 Bratislava
   Zoran Marovič Radeličine 36 Banja Luka 780 00 Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia