Create Invoice

MANACO-MANAGEMENT and COMPUTERS, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MANACO-MANAGEMENT and COMPUTERS, akciová
Status Destroyed
PIN 00604534
Date create 28 January 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat MANACO-MANAGEMENT and COMPUTERS, akciová
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604534
 • Registered seat: MANACO-MANAGEMENT and COMPUTERS, akciová, Bratislava
 • Date create: 28 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.04.1995Zrušené obchodné meno:
   MANACO-MANAGEMENT and COMPUTERS, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Výskumno-vývojová činnosť z oblasti riadenia a využívania výpočtovej techniky, expertízna a konzultačná činnosť
   2. Projektovanie automatizovaných systémov riadenia, vrátane vypracovávania programov pre výpočtovú techniku a školenia užívateľov týchto systémov
   3. poskytovanie služieb výpočtovej techniky
   4. výroba zariadení výpočtovej, informačnej, komunikačnej a inej automatizačnej techniky
   5. obchodná činnosť v oblasti programového vybavenia pre výpočtovú techniku, ako aj obchodnú činnosť so zariadeniami výpočtovej, informačnej, komunikačnej a inej automatizačnej techniky
   6. zahranično obchodná činnosť vo výššie uvedenom predmete činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gabriel Kozma - /podpredseda/ Bakošova č.22 Bratislava
   Ing. Miloš Kuka - /člen/ Čičerinova č.13 Bratislava
   Bohumil Mičúch - /predseda/ Bílikova č.4 Bratislava
   Anna Mičúchová - /člen/ Bílikova č.4 Bratislava
   28.01.1991Nové obchodné meno:
   MANACO-MANAGEMENT and COMPUTERS, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. Výskumno-vývojová činnosť z oblasti riadenia a využívania výpočtovej techniky, expertízna a konzultačná činnosť
   2. Projektovanie automatizovaných systémov riadenia, vrátane vypracovávania programov pre výpočtovú techniku a školenia užívateľov týchto systémov
   3. poskytovanie služieb výpočtovej techniky
   4. výroba zariadení výpočtovej, informačnej, komunikačnej a inej automatizačnej techniky
   5. obchodná činnosť v oblasti programového vybavenia pre výpočtovú techniku, ako aj obchodnú činnosť so zariadeniami výpočtovej, informačnej, komunikačnej a inej automatizačnej techniky
   6. zahranično obchodná činnosť vo výššie uvedenom predmete činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gabriel Kozma - /podpredseda/ Bakošova č.22 Bratislava
   Ing. Miloš Kuka - /člen/ Čičerinova č.13 Bratislava
   Bohumil Mičúch - /predseda/ Bílikova č.4 Bratislava
   Anna Mičúchová - /člen/ Bílikova č.4 Bratislava