Create Invoice

PIRO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PIRO
Status Destroyed
PIN 00604623
TIN 2020877958
Date create 30 January 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PIRO
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604623 TIN: 2020877958
 • Registered seat: PIRO, Bratislava
 • Date create: 30 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.11.2014Zrušené obchodné meno:
   PIRO, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   vývoz a dovoz s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR z 4.5.1990, ktorým sa stanoví vývoz a dovoz vecí a ďaľšie činnosti k ich vykonávaniu sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv v bode 1 rozsahu povolenia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničnej forme: obchodného zastupovania, konzultačné a poradenské činnosti včítane uskutočňovania odborných sympózií, konferencií a školení, propagácia výrobkov a služieb, včítane účasti na veľtrhoch a výstavách, technicko-poradenské činnosti, servisné činnosti, prevádzkovanie konsignačných skladov včítane školiacej činnosti, sprostredkovanie reklamy, inzercie, kapacitami organizácie
   dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie ich hospodárskej činnosti
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   vývoz vecí z produkcie súkromných podnikateľov a dovoz vecí pre potreby súkromných podnikateľov s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stávajú vývozy a dovozy vecí a ďaľšie činnosti k ich prevádzkovaniu sa vyžaduje povolenie k zahraničnej obchodnej činnosti
   predmet podnikania spoločnosti môže byť rozšírený na základe rozhodnutia Zhromaždenia spoločnosti a povolenia príslušných orgánov
   Zrušeny spoločníci:
   Walter Pinzolits Gartengasse 19 Hornstein Rakúsko
   Christiana Pinczolits Gartengasse 19 Hornstein Rakúsko
   Štefan Dick Eichengasse 32 Hornstein Rakúsko
   Ildikó Szatmáriová Jeremenkova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Walter Pinzolits Gartengasse 19 Hornstein Rakúsko
   Christiana Pinczolits Gartengasse 19 Hornstein Rakúsko
   Štefan Dick Eichengasse 32 Hornstein Rakúsko
   30.01.1991Nové obchodné meno:
   PIRO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   vývoz a dovoz s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR z 4.5.1990, ktorým sa stanoví vývoz a dovoz vecí a ďaľšie činnosti k ich vykonávaniu sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv v bode 1 rozsahu povolenia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničnej forme: obchodného zastupovania, konzultačné a poradenské činnosti včítane uskutočňovania odborných sympózií, konferencií a školení, propagácia výrobkov a služieb, včítane účasti na veľtrhoch a výstavách, technicko-poradenské činnosti, servisné činnosti, prevádzkovanie konsignačných skladov včítane školiacej činnosti, sprostredkovanie reklamy, inzercie, kapacitami organizácie
   dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie ich hospodárskej činnosti
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   vývoz vecí z produkcie súkromných podnikateľov a dovoz vecí pre potreby súkromných podnikateľov s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stávajú vývozy a dovozy vecí a ďaľšie činnosti k ich prevádzkovaniu sa vyžaduje povolenie k zahraničnej obchodnej činnosti
   predmet podnikania spoločnosti môže byť rozšírený na základe rozhodnutia Zhromaždenia spoločnosti a povolenia príslušných orgánov
   Noví spoločníci:
   Walter Pinzolits Gartengasse 19 Hornstein Rakúsko
   Christiana Pinczolits Gartengasse 19 Hornstein Rakúsko
   Štefan Dick Eichengasse 32 Hornstein Rakúsko
   Ildikó Szatmáriová Jeremenkova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Walter Pinzolits Gartengasse 19 Hornstein Rakúsko
   Christiana Pinczolits Gartengasse 19 Hornstein Rakúsko
   Štefan Dick Eichengasse 32 Hornstein Rakúsko