Create Invoice

MEDIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 20.08.2015
Basic information
Business name MEDIS
Status Destroyed
PIN 00604631
TIN 2020943628
Date create 12 February 1991
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Registered seat MEDIS
Hraničná 61
Bratislava
Financial information
Profit -136 €
Date of updating data: 20.08.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,892
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,892
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,756
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,756
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -136
Date of updating data: 20.08.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 136
D. Services (účtová group of 51) 136
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -136
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -136
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -136
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -136
Date of updating data: 20.08.2015
Files
4472439.tif
Date of updating data: 20.08.2015
 • PIN :00604631 TIN: 2020943628
 • Registered seat: MEDIS, Hraničná 61, Bratislava
 • Date create: 12 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.12.2014Nové obchodné meno:
   MEDIS, v.o.s. v likvidácii
   08.12.2014Zrušené obchodné meno:
   MEDIS, v.o.s.
   12.02.1991Nové obchodné meno:
   MEDIS, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Hraničná 61 Bratislava
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   tvorba programového vybavenia
   obchodná, školiaca a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, informytiky, matematickej štatistiky
   Noví spoločníci:
   Petr Brádler Hraničná 61 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Petr Brádler Hraničná 61 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava