Create Invoice

OTYK - Stavebné podnikanie - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OTYK - Stavebné podnikanie
Status Destroyed
PIN 00604712
Date create 24 January 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat OTYK - Stavebné podnikanie
Kaukazská 2
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604712
 • Registered seat: OTYK - Stavebné podnikanie, Kaukazská 2, 85101, Bratislava
 • Date create: 24 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.08.2004Zrušené obchodné meno:
   OTYK - Stavebné podnikanie, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj stavebných dielcov
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   činnosť účtovného poradcu
   nákup a predaj tovaru /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s oso- bitným povolením/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   výroba a montáž oceľových a kovových konštrukcií stavebného charakteru
   sprostredkovateľská činnosť
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a zabezpečovanie školení a seminárov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Styk Jána Stanislava 33 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Styk Jána Stanislava 33 Bratislava 841 05
   24.07.2000Nové sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 851 01
   23.07.2000Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   21.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Styk Jána Stanislava 33 Bratislava 841 05
   20.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Styk Jána Stanislava 33 Bratislava 841 05
   20.12.1996Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a zabezpečovanie školení a seminárov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Styk Jána Stanislava 33 Bratislava 841 05
   19.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Styk Gorkého 13 Bratislava 811 01
   18.10.1995Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Styk Gorkého 13 Bratislava 811 01
   17.10.1995Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 17
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Styk Gorkého 13 Bratislava 811 01
   09.09.1993Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj stavebných dielcov
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   činnosť účtovného poradcu
   nákup a predaj tovaru /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s oso- bitným povolením/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   výroba a montáž oceľových a kovových konštrukcií stavebného charakteru
   08.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   výroba a predaj stavebných dielcov
   činnosť účtovného, organizačného a ekonomického poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   25.05.1993Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 17
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   výroba a predaj stavebných dielcov
   činnosť účtovného, organizačného a ekonomického poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Styk Jána Stanislava 33 Bratislava 841 05
   24.05.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Plánovanie, príprava a realizácia stavieb ako aj odborný stavebný dozor
   2/ poradenská služba pre stavebníkov a stavebných investorov v technickej a obchodnej oblasti /stavebný management/
   3/ poradenská služba pre podniky a podnikateľov v daňovej oblasti a vedenia účtovníctva
   4/ vykonávanie stavebných prác všetkých stavebných remesiel, potrebných pre vyhotovenie kompletného diela
   5/ nákup a predaj stavebných materiálov na vlastnú výstavbu
   6/ nákup a predaj mechanizmov, stavebných strojov a strojov malej mechanizácie
   7/ výroba a predaj stavebných dielcov, stavebných materiálov, debnení a lešení
   8/ výroba a montáž oceľových a kovových konštrukcií stavebného i strojárskeho charakteru, zabezpečovanie šéfmontáže.
   obchodná činnosť, marketing
   obchodná činnosť - kúpa a predaj - výrobkov a zariadení strojárskeho, elektrotechnického potravinárskeho, spotrebného, stavebného priemyslu a výroby stavebných látok
   obchodná činnosť v oblasti výrobkov a zariadení, vyrábaných družstevnými organizáciámi, obchodnými spoločnostiami a súkromnými podnikateľmi v rozsahu komodít
   sprostredkovateľská činnosť, vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami
   vývoz a dovoz vecí, poskytovanie a prijímanie služieb
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí, bez dovozu do ČSFR
   obchodné zastupovanie zahraničných organizácií
   sprostredkovanie reklamy a inzercie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.01.1991Nové obchodné meno:
   OTYK - Stavebné podnikanie, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Plánovanie, príprava a realizácia stavieb ako aj odborný stavebný dozor
   2/ poradenská služba pre stavebníkov a stavebných investorov v technickej a obchodnej oblasti /stavebný management/
   3/ poradenská služba pre podniky a podnikateľov v daňovej oblasti a vedenia účtovníctva
   4/ vykonávanie stavebných prác všetkých stavebných remesiel, potrebných pre vyhotovenie kompletného diela
   5/ nákup a predaj stavebných materiálov na vlastnú výstavbu
   6/ nákup a predaj mechanizmov, stavebných strojov a strojov malej mechanizácie
   7/ výroba a predaj stavebných dielcov, stavebných materiálov, debnení a lešení
   8/ výroba a montáž oceľových a kovových konštrukcií stavebného i strojárskeho charakteru, zabezpečovanie šéfmontáže.
   obchodná činnosť, marketing
   obchodná činnosť - kúpa a predaj - výrobkov a zariadení strojárskeho, elektrotechnického potravinárskeho, spotrebného, stavebného priemyslu a výroby stavebných látok
   obchodná činnosť v oblasti výrobkov a zariadení, vyrábaných družstevnými organizáciámi, obchodnými spoločnostiami a súkromnými podnikateľmi v rozsahu komodít
   sprostredkovateľská činnosť, vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami
   vývoz a dovoz vecí, poskytovanie a prijímanie služieb
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí, bez dovozu do ČSFR
   obchodné zastupovanie zahraničných organizácií
   sprostredkovanie reklamy a inzercie
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Styk Gorkého 13 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia