Create Invoice

NHS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NHS
PIN 00604828
TIN 2020848159
Date create 05 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat NHS
Záhradnícka 93
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00604828 TIN: 2020848159
 • Registered seat: NHS, Záhradnícka 93, 82108, Bratislava
 • Date create: 05 February 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ladislav Sarközi Kukučínova 2 Bratislava 831 03 31.01.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ladislav Sarközi 13 280 € (100%) Kukučínova 2 Bratislava 831 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.01.2002Noví spoločníci:
   Ladislav Sarközi Kukučínova 2 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Sarközi - Deň vzniku funkcie konateľa: 16.01.2002 Kukučínova 2 Bratislava 831 03
   30.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Libor Hrbík Pribišova 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Libor Hrbík Pribišova 5 Bratislava 841 05
   29.06.2001Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Libor Hrbík Pribišova 5 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Libor Hrbík Pribišova 5 Bratislava 841 05
   28.06.2001Zrušené sidlo:
   Turčianska 26 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Robert Huťa Železničná 422/4 Záhorská Ves 900 65
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Huťa Železničná 422/4 Záhorská Ves 900 65
   29.05.2001Nové sidlo:
   Turčianska 26 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Robert Huťa Železničná 422/4 Záhorská Ves 900 65
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Huťa Železničná 422/4 Záhorská Ves 900 65
   28.05.2001Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 14 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Horecký Stanekova 15 Bratislava
   Richard Novák Slávičie údolie 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Horecký Stanekova 15 Bratislava
   12.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Horecký Stanekova 15 Bratislava
   Richard Novák Slávičie údolie 14 Bratislava
   11.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Horecký Stanekova 15 Bratislava
   Richard Novák Slávičie údolie 14 Bratislava
   14.02.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj, sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Horecký Stanekova 15 Bratislava
   Richard Novák Slávičie údolie 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Horecký Stanekova 15 Bratislava
   13.02.1994Zrušeny predmety činnosti:
   a/ zabezpečovať komplexne na území ČSFR výstavbu stavieb a ich súborov, až po dodávku na kľúč s domácimi ako i so zahraničnými investíciami
   b/ zmluvne zabezpečovať financovanie, prípravu a realizovanie investičnej výstavby
   c/ sprostredkovateľská činnosť pre kúpu, predaj a užívanie nehnuteľností, stavebných parciel a iných pozemkov účelových stavieb vrátane rodinných domov a iného domového majetku /realít/, ako i pozemkov pre ďalšie účely
   d/ sprostredkovať a priamo vybavovať všetky potrebné náležitosti pre investičnú činnosť, ako sú napr. územné rozhodnutie, stavebné povolenia
   e/ zabezpečiť realizáciu stavieb a ich účastí samostatné stavebné práce, rekonštrukcie a opravy a ich ekonomiku, ako aj ich prevádzkovanie.
   f/ prieskumy, merania a stavebnú diagnostiku
   g/ preberanie stavieb ako aj ich častí a ich technické a ekonomické vyhodnocovanie
   h/ zmluvne zabezpečovať ako i priamo vykonávať skúšobníctvo, atestácie a certifikácie vo výstavbe
   ch/vykonávať poradenskú, konzultačnú, expertíznu a projektovú činnosť pre výstavbu
   i/ vykonávať kontrolu, overovanie a posudzovanie dokumentácie pre výstavbu, vrátane dielčich plánov, výkresov, výpočtov a rozpočtov
   j/ sprostredkovanie a zabezpečenie služieb domácim a zahraničným partnerom, vrátane organizovania kurzov, hromadných návštev, sympózií, konferencií a ďalších podujatí.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Horecký Stanekova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Nipča Korytnícka 7 Bratislava
   Richard Novák Slávičie údolie 14 Bratislava
   Ing. Milan Ševera Slávičie údolie 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.1991Nové obchodné meno:
   NHS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Slávičie údolie 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ zabezpečovať komplexne na území ČSFR výstavbu stavieb a ich súborov, až po dodávku na kľúč s domácimi ako i so zahraničnými investíciami
   b/ zmluvne zabezpečovať financovanie, prípravu a realizovanie investičnej výstavby
   c/ sprostredkovateľská činnosť pre kúpu, predaj a užívanie nehnuteľností, stavebných parciel a iných pozemkov účelových stavieb vrátane rodinných domov a iného domového majetku /realít/, ako i pozemkov pre ďalšie účely
   d/ sprostredkovať a priamo vybavovať všetky potrebné náležitosti pre investičnú činnosť, ako sú napr. územné rozhodnutie, stavebné povolenia
   e/ zabezpečiť realizáciu stavieb a ich účastí samostatné stavebné práce, rekonštrukcie a opravy a ich ekonomiku, ako aj ich prevádzkovanie.
   f/ prieskumy, merania a stavebnú diagnostiku
   g/ preberanie stavieb ako aj ich častí a ich technické a ekonomické vyhodnocovanie
   h/ zmluvne zabezpečovať ako i priamo vykonávať skúšobníctvo, atestácie a certifikácie vo výstavbe
   ch/vykonávať poradenskú, konzultačnú, expertíznu a projektovú činnosť pre výstavbu
   i/ vykonávať kontrolu, overovanie a posudzovanie dokumentácie pre výstavbu, vrátane dielčich plánov, výkresov, výpočtov a rozpočtov
   j/ sprostredkovanie a zabezpečenie služieb domácim a zahraničným partnerom, vrátane organizovania kurzov, hromadných návštev, sympózií, konferencií a ďalších podujatí.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Horecký Stanekova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Nipča Korytnícka 7 Bratislava
   Richard Novák Slávičie údolie 14 Bratislava
   Ing. Milan Ševera Slávičie údolie 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia