Create Invoice

ELHYCO, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ELHYCO, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00605310
Date create 01 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat ELHYCO, štátny podnik
Radlinského 37
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00605310
 • Registered seat: ELHYCO, štátny podnik, Radlinského 37, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.01.1996Zrušené obchodné meno:
   ELHYCO, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Vykonávanie komplexných inžiniersko-projektových, konzultačných a s nimi spojených študijných a prieskumných prác, vrátane zabezpečovania stavebných a technologických dodávok predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku najmä v oblasti hydrotechniky, vodného hospodárstva, ekológie, poľnohospodárstva, priemyselných odvetví, rekreačných a kúpelných zariadení.
   2. Poskytovanie technickej pomoci, informačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti výpočtovej techniky a programovania, systémov riadenia technologických procesov uvádzania stavieb a zariadení do prevádzky vrátane zapracovania obsluhy a zabehnutia výroby.
   3. Vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti zameranej na kooperáciu a racionalizáciu práce v základných odboroch vlastnej výrobnej činnosti ako aj na zabezpečovanie strojnotechnologických zariadení ich komponentov a súčiastkovej základne pre rekonštrukciu a modernizáciu prevádzok a monitorovacie systémy.
   4. Plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo-Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   05.10.1994Nové obchodné meno:
   ELHYCO, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   04.10.1994Zrušené obchodné meno:
   ELHYCO, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vojtech Tóth Zatkino-vej 14 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   ELHYCO, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   1. Vykonávanie komplexných inžiniersko-projektových, konzultačných a s nimi spojených študijných a prieskumných prác, vrátane zabezpečovania stavebných a technologických dodávok predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku najmä v oblasti hydrotechniky, vodného hospodárstva, ekológie, poľnohospodárstva, priemyselných odvetví, rekreačných a kúpelných zariadení.
   2. Poskytovanie technickej pomoci, informačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti výpočtovej techniky a programovania, systémov riadenia technologických procesov uvádzania stavieb a zariadení do prevádzky vrátane zapracovania obsluhy a zabehnutia výroby.
   3. Vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti zameranej na kooperáciu a racionalizáciu práce v základných odboroch vlastnej výrobnej činnosti ako aj na zabezpečovanie strojnotechnologických zariadení ich komponentov a súčiastkovej základne pre rekonštrukciu a modernizáciu prevádzok a monitorovacie systémy.
   4. Plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo-Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vojtech Tóth Zatkino-vej 14 Bratislava