Create Invoice

E. AQUASECO, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name E. AQUASECO, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00605328
Date create 01 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat E. AQUASECO, štátny podnik
Radlinského 37
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00605328
 • Registered seat: E. AQUASECO, štátny podnik, Radlinského 37, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.01.1996Zrušené obchodné meno:
   A.S.E. AQUASECO, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   komplexné poradenské, konzultačné, projektové práce, činnosti a služby s nimi spojené, výskumné a prieskumné práce pre vodohospodárske, ekologické a iné investície a to najmä:
   v odbore vodohospodárskom
   v odbore technologických procesov
   v odbore ochrany vôd pre znečisťovaním
   v odbore manipulácie a hospodárenia s odpadmi
   v ostatných ekologických odboroch vykonávané v ČSFR a v zahraničí.
   plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo-Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   14.12.1993Nové obchodné meno:
   A.S.E. AQUASECO, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   13.12.1993Zrušené obchodné meno:
   A.S.E. AQUASECO, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Stanislav Schuster - poverený riadením štátneho pod-niku. Drotárska 9 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   A.S.E. AQUASECO, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   komplexné poradenské, konzultačné, projektové práce, činnosti a služby s nimi spojené, výskumné a prieskumné práce pre vodohospodárske, ekologické a iné investície a to najmä:
   v odbore vodohospodárskom
   v odbore technologických procesov
   v odbore ochrany vôd pre znečisťovaním
   v odbore manipulácie a hospodárenia s odpadmi
   v ostatných ekologických odboroch vykonávané v ČSFR a v zahraničí.
   plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo-Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Stanislav Schuster - poverený riadením štátneho pod-niku. Drotárska 9 Bratislava