Create Invoice

HYDROCOOP, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name HYDROCOOP, štátny podnik
Status In liquidation
PIN 00605336
TIN 2020848269
Date create 01 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat HYDROCOOP, štátny podnik
Radlinského 37
81107
Bratislava
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :00605336 TIN: 2020848269
 • Registered seat: HYDROCOOP, štátny podnik, Radlinského 37, 81107, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Július Kupka Karloveská 21 Bratislava
   15.02.1995Nové obchodné meno:
   HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Július Kupka Karloveská 21 Bratislava
   14.02.1995Zrušené obchodné meno:
   HYDROCOOP, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Július Kupka - riaditeľ tr. L. Novomeského 21 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   HYDROCOOP, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžiniersko-projektových, vývojových, konzultačných a s nimi spojených štúdijných a prieskumných prác, hlavne v oblasti vodného hospodárstva, s osobitným zameraním na zdravotne-vodohospodárske stavby a ekologické stavby v ČSFR
   vykonávanie normalizačných a typizačných prác v oblasti vodného hospodárstva ako organizácia poverená riadením týchto činností na území SR
   poskytovanie technickej pomoci, informačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti hlavnej činnosti a vykonávanie inžinierskej činnosti pri prípave a realizácii stavieb
   vykanávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti zameranej na racionalizáciu prác a činností vo vodnom hospodárstve
   plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo-Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených odrážok predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Július Kupka - riaditeľ tr. L. Novomeského 21 Bratislava