Create Invoice

Montostroj Senec, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Montostroj Senec, š.p.
Status Destroyed
PIN 00606219
Date create 01 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Montostroj Senec, š.p.
Senec
Contact Information
Email montostroj@montostroj.sk
Website http://www.montostroj.sk
Phone(s) +421245923250, +421245924393
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00606219
 • Registered seat: Montostroj Senec, š.p., Senec
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Montostroj Senec, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Senec
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je výroba systémového debnenia, formovacej techniky, žeriavov, oceľových konštrukcií, vrátane externých montáží.
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným, predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných hospodárskych výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Anton Zrnčík Poľná 15 Bernolákovo
   20.12.1990Nové obchodné meno:
   Montostroj Senec, š.p.
   Nové sidlo:
   Senec
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je výroba systémového debnenia, formovacej techniky, žeriavov, oceľových konštrukcií, vrátane externých montáží.
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným, predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných hospodárskych výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Anton Zrnčík Poľná 15 Bernolákovo