Create Invoice

Priemstav - Remkomplex, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Priemstav - Remkomplex, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00606278
Date create 01 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Priemstav - Remkomplex, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00606278
 • Registered seat: Priemstav - Remkomplex, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Priemstav - Remkomplex, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku sú práce charakteru pridruženej stavebnej výroby pre priemyselnú výstavbu, ako aj ostatnú výstavbu, práce na opravách a rekonštrukciách bytového fondu, vykurovacích zdrojov, inžinierskych sietí, špeciálne pokladanie tvrdoliateho asfaltu, špeciálne stavebné práce podľa osobitného posúdenia /montáž OK a iné/. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť,pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   JUDr.Ing. .Ján Dinič
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Priemstav - Remkomplex, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku sú práce charakteru pridruženej stavebnej výroby pre priemyselnú výstavbu, ako aj ostatnú výstavbu, práce na opravách a rekonštrukciách bytového fondu, vykurovacích zdrojov, inžinierskych sietí, špeciálne pokladanie tvrdoliateho asfaltu, špeciálne stavebné práce podľa osobitného posúdenia /montáž OK a iné/. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť,pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   JUDr.Ing. .Ján Dinič