Create Invoice

Paneláreň Petržalka, štátny podnik v likvi- dácii - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Paneláreň Petržalka, štátny podnik v likvi- dácii
Status Destroyed
PIN 00606545
Date create 01 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Paneláreň Petržalka, štátny podnik v likvi- dácii
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00606545
 • Registered seat: Paneláreň Petržalka, štátny podnik v likvi- dácii, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.03.1998Zrušené obchodné meno:
   Paneláreň Petržalka, štátny podnik v likvi- dácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby a odbytu betónových a železobetónových prefabrikovaných výrobkov a montáže. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   19.10.1993Nové obchodné meno:
   Paneláreň Petržalka, štátny podnik v likvi- dácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   18.10.1993Zrušené obchodné meno:
   PANELÁREŇ Petržalka, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Andrej Společník Sedmokrásková 6 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   PANELÁREŇ Petržalka, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby a odbytu betónových a železobetónových prefabrikovaných výrobkov a montáže. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Andrej Společník Sedmokrásková 6 Bratislava