Create Invoice

AVP Zlaté piesky, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AVP Zlaté piesky, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00606561
Date create 01 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat AVP Zlaté piesky, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00606561
 • Registered seat: AVP Zlaté piesky, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.05.1997Zrušené obchodné meno:
   AVP Zlaté piesky, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   základným predmetom činnosti štátneho pod- niku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby a od- bytu betónových a železobetónových prefa- brikovaných výrobkov a montáže
   v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie čin- nosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných vý- stpov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo zá- kladného predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   09.08.1994Nové obchodné meno:
   AVP Zlaté piesky, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   08.08.1994Zrušené obchodné meno:
   AVP Zlaté Piesky, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Dohnány Exnárova 23 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   AVP Zlaté Piesky, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   základným predmetom činnosti štátneho pod- niku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby a od- bytu betónových a železobetónových prefa- brikovaných výrobkov a montáže
   v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie čin- nosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných vý- stpov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo zá- kladného predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Dohnány Exnárova 23 Bratislava