Create Invoice

InorgSoft Bratislava, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name InorgSoft Bratislava, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00608092
Date create 31 December 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat InorgSoft Bratislava, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00608092
 • Registered seat: InorgSoft Bratislava, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 31 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.09.1996Zrušené obchodné meno:
   InorgSoft Bratislava, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, vývoj a podnikanie v oblasti automatizácie, rozvoja a využívania výpočtovej techniky
   obchodná, poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky, jej ekonomického riadenia organizácií, uplatnenia ekonomických nástrojov riadenia a prechodu na trhové hospodárstvo
   zahranično - obchodná činnosť v rozsahu vy- hlášky FMZO č. 533/1990 Zb., o udeľovaní povolení k zahranično - obchodnej činnosti, o vykonávaní zahranično - obchodnej činno- sti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahranično - obchodnej činnosti zahraničnými osobami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   28.02.1995Nové obchodné meno:
   InorgSoft Bratislava, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   27.02.1995Zrušené obchodné meno:
   InorgSoft Bratislava, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Gábor Odborárske nám. 4 Bratislava 811 07
   26.09.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gábor Odborárske nám. 4 Bratislava 811 07
   25.09.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Klukonová Muškátová 16 Bratislava
   09.09.1992Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj a podnikanie v oblasti automatizácie, rozvoja a využívania výpočtovej techniky
   obchodná, poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky, jej ekonomického riadenia organizácií, uplatnenia ekonomických nástrojov riadenia a prechodu na trhové hospodárstvo
   zahranično - obchodná činnosť v rozsahu vy- hlášky FMZO č. 533/1990 Zb., o udeľovaní povolení k zahranično - obchodnej činnosti, o vykonávaní zahranično - obchodnej činno- sti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahranično - obchodnej činnosti zahraničnými osobami
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Klukonová Muškátová 16 Bratislava
   08.09.1992Zrušeny predmety činnosti:
   1.Výskum, vývoj a podnikanie v oblasti automatizácie, rozvoja a využívania výpočtovej techniky.
   2.Obchodná, poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky, jej ekonomického riadenia organizácií, uplatnenia ekonomických nástrojov riadenia a prechodu na trhové hospodárstvo.
   3. Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyhlášky FMZO č. 533/1990 Zb., o udeľovaní povolení k zahranično-obchodnej činnosti, o vykonávaní zahranično-obchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahranično-obchodnej činnosti zahraničnými osobami.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Eduard Guliš Pod Lipovým 17 Bratislava
   31.12.1990Nové obchodné meno:
   InorgSoft Bratislava, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   1.Výskum, vývoj a podnikanie v oblasti automatizácie, rozvoja a využívania výpočtovej techniky.
   2.Obchodná, poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky, jej ekonomického riadenia organizácií, uplatnenia ekonomických nástrojov riadenia a prechodu na trhové hospodárstvo.
   3. Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyhlášky FMZO č. 533/1990 Zb., o udeľovaní povolení k zahranično-obchodnej činnosti, o vykonávaní zahranično-obchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahranično-obchodnej činnosti zahraničnými osobami.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Eduard Guliš Pod Lipovým 17 Bratislava