Create Invoice

IGJ - Novosys - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IGJ - Novosys
Status Destroyed
PIN 00608891
Date create 18 January 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat IGJ - Novosys
Miletičova 60
85102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00608891
 • Registered seat: IGJ - Novosys, Miletičova 60, 85102, Bratislava
 • Date create: 18 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.05.2009Zrušené obchodné meno:
   IGJ - Novosys
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 60 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba prístrojov pre potreby výpočtovej techniky
   poskytovanie servisných služieb na prístroje uvedené pod písm., a/
   veľkoobchodná činnosť s priemyselným tovarom a výrobnými prostriedkami /okrem tovarov, na ktorý treba osobitné povolenie/
   maloobchodná činnosť s priemyselným tovarom a výrobnými prostriedkami /okrem tovarov, na ktorý treba osobitné povolenie/
   sprostredkovacia a poradenská činnosť
   leasing výpočtovej a kancelárskej techniky
   požičiavanie spotrebného tovaru a výrobných prostriedkov
   propagácia a reklama pre cudzie firmy a podnikateľov na základe osobotných dohôd, organizovanie výstav, marketing
   spracovanie informácií a hospodárskej agendy organizácií a podnikateľov
   tvorba software
   organizačno-poradenská činnosť v oblasti organizácie práce v podnikoch a pri zavádzaní nových technoloógií
   Zrušeny spoločníci:
   I.G.J.-SYSORG, Kft., Incsó u. 11/a 9082 Nyúl Maďarsko
   Ing. Ladislav Mohnaczky Togloattiho 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gyenge György Homoksori u.8 Györ Maďarská republika
   Elö Ferencné Dr. Pogány I. u. 4.IX./4 Györ Maďarská republika
   Ing. Ladislav Mohnatzký Togliattiho 35 Bratislava
   04.02.1992Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gyenge György Homoksori u.8 Györ Maďarská republika
   Elö Ferencné Dr. Pogány I. u. 4.IX./4 Györ Maďarská republika
   Ing. Ladislav Mohnatzký Togliattiho 35 Bratislava
   03.02.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Elö Ferencné Dr. Pogány I. u. 4.IX./4 Györ Maďarská republika
   Jenó Gyenge Kisdiofa u. 24 Györ Maďarská republika
   Ing. Béla Kiss Balassi Bálint u. 4 Székesfehérvár Maďarská republika
   Ing. Ladislav Mohnaczky Togloattiho 35 Bratislava
   18.01.1991Nové obchodné meno:
   IGJ - Novosys
   Nové sidlo:
   Miletičova 60 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba prístrojov pre potreby výpočtovej techniky
   poskytovanie servisných služieb na prístroje uvedené pod písm., a/
   veľkoobchodná činnosť s priemyselným tovarom a výrobnými prostriedkami /okrem tovarov, na ktorý treba osobitné povolenie/
   maloobchodná činnosť s priemyselným tovarom a výrobnými prostriedkami /okrem tovarov, na ktorý treba osobitné povolenie/
   sprostredkovacia a poradenská činnosť
   leasing výpočtovej a kancelárskej techniky
   požičiavanie spotrebného tovaru a výrobných prostriedkov
   propagácia a reklama pre cudzie firmy a podnikateľov na základe osobotných dohôd, organizovanie výstav, marketing
   spracovanie informácií a hospodárskej agendy organizácií a podnikateľov
   tvorba software
   organizačno-poradenská činnosť v oblasti organizácie práce v podnikoch a pri zavádzaní nových technoloógií
   Noví spoločníci:
   I.G.J.-SYSORG, Kft., Incsó u. 11/a 9082 Nyúl Maďarsko
   Ing. Ladislav Mohnaczky Togloattiho 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Elö Ferencné Dr. Pogány I. u. 4.IX./4 Györ Maďarská republika
   Jenó Gyenge Kisdiofa u. 24 Györ Maďarská republika
   Ing. Béla Kiss Balassi Bálint u. 4 Székesfehérvár Maďarská republika
   Ing. Ladislav Mohnaczky Togloattiho 35 Bratislava