Create Invoice

URBAS, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name URBAS, š.p.
Status Destroyed
PIN 00608963
Date create 01 February 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat URBAS, š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00608963
 • Registered seat: URBAS, š.p., Bratislava
 • Date create: 01 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.03.1993Zrušené obchodné meno:
   URBAS, š.p. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti š.p. je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti projektových prác, technickej pomoci, urbanistickej a architektonickej tvorby, V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   URBAS, š.p. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   22.04.1992Zrušené obchodné meno:
   URBAS, š.p.-
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Igor Polivka Včelárska 5 Bratislava
   31.01.1991Nové obchodné meno:
   URBAS, š.p.-
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti š.p. je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti projektových prác, technickej pomoci, urbanistickej a architektonickej tvorby, V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Igor Polivka Včelárska 5 Bratislava