Create Invoice

PENTRACH, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PENTRACH, š.p.
Status Destroyed
PIN 00608998
Date create 01 February 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat PENTRACH, š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00608998
 • Registered seat: PENTRACH, š.p., Bratislava
 • Date create: 01 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.03.1996Zrušené obchodné meno:
   PENTRACH, š.p.v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti š.p. je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti projektových a reprografických prác, inžinierskej činnosti. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch Štefan Ďurkovič - likvidátor Žižkova 24 Bratislava
   25.03.1992Nové obchodné meno:
   PENTRACH, š.p.v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch Štefan Ďurkovič - likvidátor Žižkova 24 Bratislava
   24.03.1992Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch Štefan Ďurkovič - poverený výkonom funkcie riaditeľa Žižkova 24 Bratislava
   Zrušené obchodné meno:
   PENTRACH, š.p.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch Štefan Ďurkovič - poverený výkonom funkcie riaditeľa Žižkova 24 Bratislava
   23.03.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch. Juraj Herman - poverený riadením štátneho podniku Haburská 27 Bratislava
   29.01.1991Nové obchodné meno:
   PENTRACH, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti š.p. je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti projektových a reprografických prác, inžinierskej činnosti. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch. Juraj Herman - poverený riadením štátneho podniku Haburská 27 Bratislava