Create Invoice

AKA 06, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AKA 06, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00609021
Date create 07 February 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat AKA 06, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00609021
 • Registered seat: AKA 06, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 07 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.06.1997Zrušené obchodné meno:
   AKA 06, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   základným predmetom činnosti štátneho podniku je účelné a hospodárne uspokojo- vanie potrieb spoločnosti v oblasti pro- jektových prác, výskumu a vývoja, V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného pred- metu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   09.08.1994Nové obchodné meno:
   AKA 06, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   08.08.1994Zrušené obchodné meno:
   AKA 06, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Bohumil Halinkovič - riaditeľ: Gelnická 8 Bratislava
   30.03.1992Nový štatutárny orgán:
   Bohumil Halinkovič - riaditeľ: Gelnická 8 Bratislava
   29.03.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Akad. arch. Peter Puškár - riaditeľ Toplianska 28 Bratislava
   07.02.1991Nové obchodné meno:
   AKA 06, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   základným predmetom činnosti štátneho podniku je účelné a hospodárne uspokojo- vanie potrieb spoločnosti v oblasti pro- jektových prác, výskumu a vývoja, V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného pred- metu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Akad. arch. Peter Puškár - riaditeľ Toplianska 28 Bratislava