Create Invoice

ARCHITEKTI BKPŠ, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ARCHITEKTI BKPŠ, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00609030
Date create 01 February 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat ARCHITEKTI BKPŠ, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00609030
 • Registered seat: ARCHITEKTI BKPŠ, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.11.1992Zrušené obchodné meno:
   ARCHITEKTI BKPŠ, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti projektových prác, urbanistickej tvorby a inžinierskej činnosti. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Arch. arch. Eduard Šutek - poverený riadenímštátneho podniku M. Chuť-kovej 36 Bratislava
   01.02.1991Nové obchodné meno:
   ARCHITEKTI BKPŠ, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti projektových prác, urbanistickej tvorby a inžinierskej činnosti. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Arch. arch. Eduard Šutek - poverený riadenímštátneho podniku M. Chuť-kovej 36 Bratislava