Create Invoice

RATIO, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RATIO, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00609056
Date create 01 February 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat RATIO, štátny podnik
Bratislava
Contact Information
Mobile phone(s) +421911494340
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00609056
 • Registered seat: RATIO, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.09.1993Zrušené obchodné meno:
   RATIO, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potriebspoločnosti v oblasti projektových prác, výskukmu, normalizácie a inžinierskej činnosti. V súlade so všeobecne záväznými právnymipredpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Zdeno Sudek , CSc. Pavlovičova 1 Bratislava
   01.02.1991Nové obchodné meno:
   RATIO, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potriebspoločnosti v oblasti projektových prác, výskukmu, normalizácie a inžinierskej činnosti. V súlade so všeobecne záväznými právnymipredpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Zdeno Sudek , CSc. Pavlovičova 1 Bratislava