Create Invoice

I P O N - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name I P O N
Status Destroyed
PIN 00609137
Date create 19 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat I P O N
Lamačská 1
84105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00609137
 • Registered seat: I P O N, Lamačská 1, 84105, Bratislava
 • Date create: 19 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.06.2006Zrušené obchodné meno:
   I P O N spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba a opravy elektrických prístrojov pre domácnosť
   revízie elektrických zariadení
   výroba a montáž výrobkov z kovu, dreva a iných prírodných a umelých látok
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Dobiáš Škovrančia 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Dobiáš Škovrančia 3 Bratislava
   27.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Iveta Dobiášová Škovránčia 3 Bratislava Skončenie funkcie: 31.07.2003
   02.06.1994Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba a opravy elektrických prístrojov pre domácnosť
   revízie elektrických zariadení
   výroba a montáž výrobkov z kovu, dreva a iných prírodných a umelých látok
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Dobiáš Škovrančia 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Iveta Dobiášová Škovránčia 3 Bratislava Skončenie funkcie: 31.07.2003
   Ing. Roman Dobiáš Škovrančia 3 Bratislava
   01.06.1994Zrušeny predmety činnosti:
   komplexná polygrafická výroba, sprostredkovanie polygrafickej výroby, sprostredkovanie kúpy a predaja polygrafických strojov a zariadení, surovín a materiálov
   agentúrna činnosť
   hudobná produkcia
   propagácia a reklama, písmomaliarske, aranžérske, tlačiarenské a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, videotvorba a fotokopírovanie
   nákup, výroba a predaj základných materiálov pre umeleckú činnosť
   tvorba grafických a výtvarnodizajnérskych diel a výrobkov
   aplikácia výpočtovej techniky, projektovanie automatizovaných systémov riadenia, tvorba programového vybavenia, nákup a predaj, organizácia a zabezpečovanie servisných služieb a poradenských služieb v oblasti výpočtovej techniky, počítačová grafika
   výroba, nákup a predaj meracej a regulačnej techniky a jej automatizácia
   nákup a predaj telekomunikačných prostriedkov
   výroba, nákup a predaj iných strojov, zariadení a technologických súborov
   nákup, oprava a predaj áut
   výroba, montáž, služby, predaj a prenájom elektronických, optických, fotografických, osvetľovacích, zdravotníckych, kozmetických výrobkov a zariadení
   technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby, oganizácia a realizácia odborných poradenských, revíznych a sprostredkovateľských služieb
   výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu, použitých výrobkov a druhotných surovín
   prevádzka kultúrnych, školiacich, ubytovacích, rekreačných, kozmetických a zábavných zariadení
   nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   poľnohospodárska živočíšna, rastlinná výroba vrátane chovu drobných zvierat a vtákov, pestovanie kvetov a okrasných drevín, semenárstvo
   nákup a predaj chemikálií
   stavebná činnosť vrátane búracích a výkopových prác
   oprava, údržba a obchod s nehnuteľnosťami a ich sprostredkovanie
   výroba, nákup a predaj stavebných materiálov a hmôt
   maloobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   leasing v rozsahu predmetu činnosti.
   vydavateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Dobiáš Škovrančia 3 Bratislava
   Andrian Iliev Rajecká 34 Bratislava
   Ing. Roman Müller Palisády 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.02.1991Nové obchodné meno:
   I P O N spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   komplexná polygrafická výroba, sprostredkovanie polygrafickej výroby, sprostredkovanie kúpy a predaja polygrafických strojov a zariadení, surovín a materiálov
   agentúrna činnosť
   hudobná produkcia
   propagácia a reklama, písmomaliarske, aranžérske, tlačiarenské a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, videotvorba a fotokopírovanie
   nákup, výroba a predaj základných materiálov pre umeleckú činnosť
   tvorba grafických a výtvarnodizajnérskych diel a výrobkov
   aplikácia výpočtovej techniky, projektovanie automatizovaných systémov riadenia, tvorba programového vybavenia, nákup a predaj, organizácia a zabezpečovanie servisných služieb a poradenských služieb v oblasti výpočtovej techniky, počítačová grafika
   výroba, nákup a predaj meracej a regulačnej techniky a jej automatizácia
   nákup a predaj telekomunikačných prostriedkov
   výroba, nákup a predaj iných strojov, zariadení a technologických súborov
   nákup, oprava a predaj áut
   výroba, montáž, služby, predaj a prenájom elektronických, optických, fotografických, osvetľovacích, zdravotníckych, kozmetických výrobkov a zariadení
   technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby, oganizácia a realizácia odborných poradenských, revíznych a sprostredkovateľských služieb
   výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu, použitých výrobkov a druhotných surovín
   prevádzka kultúrnych, školiacich, ubytovacích, rekreačných, kozmetických a zábavných zariadení
   nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   poľnohospodárska živočíšna, rastlinná výroba vrátane chovu drobných zvierat a vtákov, pestovanie kvetov a okrasných drevín, semenárstvo
   nákup a predaj chemikálií
   stavebná činnosť vrátane búracích a výkopových prác
   oprava, údržba a obchod s nehnuteľnosťami a ich sprostredkovanie
   výroba, nákup a predaj stavebných materiálov a hmôt
   maloobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   leasing v rozsahu predmetu činnosti.
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Dobiáš Škovrančia 3 Bratislava
   Andrian Iliev Rajecká 34 Bratislava
   Ing. Roman Müller Palisády 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia