Create Invoice

INGOTTO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INGOTTO
PIN 00609196
TIN 2020327837
VAT number SK2020327837
Date create 12 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat INGOTTO
Podunajská 25
82106
Bratislava
Financial information
Sales and income 727 125 €
Profit -24 937 €
Contact Information
Email ingotto@ingotto.sk
Website http://www.ingotto.sk
Phone(s) +421245257422
Mobile phone(s) +421903954217
Fax(es) 0245257423
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 464,987
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 205,404
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 823
2. Software (013) - /073, 091A/ 823
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 204,581
A.II.1. Land (031) - /092A/ 185,766
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 13,820
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 4,995
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 258,435
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 185,417
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,018
3. Products (123) - /194/ 476
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 176,923
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 63,693
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 60,310
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,310
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,633
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 750
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 9,325
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 9,255
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 70
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,148
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,127
4. Accrued income short-term (385A) 21
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 464,987
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 234,463
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 46,471
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 46,471
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 4,647
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 208,282
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 208,282
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,937
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 230,524
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 10,667
9. Liabilities from social fund (472) 1,012
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 9,655
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 10,675
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 124,122
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 85,834
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,834
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,900
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 12,954
7. Liabilities from social insurance (336) 3,258
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,670
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 506
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 136
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 136
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 84,924
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 727,125
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 686,069
III. Revenues from sale of services (602, 606) 25,233
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 9,739
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,084
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 735,000
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 489,878
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 20,512
D. Services (účtová group of 51) 70,515
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 127,015
E.1. Wages and salaries (521, 522) 93,120
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 30,333
4. Social expenses (527, 528) 3,562
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,476
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 21,199
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 21,199
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 2,991
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,151
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 263
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,875
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,397
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XII. Foreign exchange gains (663) 8
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,190
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 7,599
2. Other expense (562A) 7,599
O. Exchange rate losses (563) 22
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 6,569
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,182
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,057
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,937
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00609196 TIN: 2020327837 VAT number: SK2020327837
 • Registered seat: INGOTTO, Podunajská 25, 82106, Bratislava
 • Date create: 12 March 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Otakar Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06 12.03.1991
  Tatiana Straková Podunajská 24 Bratislava 821 06 08.10.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Otakar Straka 23 236 € (50%) Podunajská 24 Bratislava 821 06
  Tatiana Straková 11 618 € (25%) Podunajská 24 Bratislava 821 06
  Katarína Hughes Straka 11 618 € (25%) Bratislava 821 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.03.2009Noví spoločníci:
   Katarína Hughes Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06
   Tatiana Straková Podunajská 24 Bratislava 821 06
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Otakar Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.03.1991
   Tatiana Straková Podunajská 24 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 08.10.1996
   27.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Otakar Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06
   Tatiana Straková Podunajská 24 Bratislava 821 06
   04.02.1997Noví spoločníci:
   Otakar Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Otakar Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06
   Tatiana Straková Podunajská 24 Bratislava 821 06
   03.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Otakar Straka Estónska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Otakar Straka Estónska 2 Bratislava
   09.08.1993Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   výroba strojov, zariadení a súčiastok s mechanickým pohonom
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Otakar Straka Estónska 2 Bratislava
   08.08.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   5. Zahranično-obchodná činnosť (okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie).
   4. Obchod s tovarom každého druhu (okrem tovaru na ktoré treba osobitné povolenie)
   3. Účasť na podnikaní obdobného, alebo iného druhu a činnosti.
   2. Nákup, predaj a výroba strojov, zariadení a súčiastok, súvisiacich služieb a know-how.
   1. Vedenie technickej kancelárie v oblasti nákupu, predaja a koordinácie a realizácie technologických projektov a priemyselných zariadení.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.03.1991Nové obchodné meno:
   INGOTTO, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   5. Zahranično-obchodná činnosť (okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie).
   4. Obchod s tovarom každého druhu (okrem tovaru na ktoré treba osobitné povolenie)
   3. Účasť na podnikaní obdobného, alebo iného druhu a činnosti.
   2. Nákup, predaj a výroba strojov, zariadení a súčiastok, súvisiacich služieb a know-how.
   1. Vedenie technickej kancelárie v oblasti nákupu, predaja a koordinácie a realizácie technologických projektov a priemyselných zariadení.
   Noví spoločníci:
   Otakar Straka Estónska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia