Create Invoice

Poľnohospodárske družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poľnohospodárske družstvo
Status Destroyed
PIN 00613762
TIN 2020656594
Date create 15 March 1991
Company category Družstvo
Registered seat Poľnohospodárske družstvo
Záhorská Ves
Contact Information
Email agrolabor@nextra.sk
Website http://www.agrolabor.sk
Phone(s) +421347749480
Mobile phone(s) +421905607445
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00613762 TIN: 2020656594
 • Registered seat: Poľnohospodárske družstvo, Záhorská Ves
 • Date create: 15 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.03.2013Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo
   Zrušené sidlo:
   Záhorská Ves
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   spracovanie a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   výroba kovových výrobkov, úprava oceľového odpadu, výroba kovových konštrukcií, kovov
   výstavba a montáž stavieb oceľových konštrukcií a rekonštrukčné práce
   stavebná činnosť a s tým súvisiaca predajná a obchodná činnosť, asfaltovanie
   stolárstvo, drevospracujúca výroba
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov a súčiastok
   iné služby, nákup tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom a výrobkami súvisiacimi s predmetom podnikania s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov
   dopravná činnosť, nákladná doprava
   zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom najmä v oblasti poskytovania služieb členom, predaj poľnohospodárskych výrobkov členom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Valerian Tomášek - predseda Damborského 2 Bratislava 841 01
   Milan Bartalský - podpredseda 34 Záhorská Ves 900 65
   Viliam Doršič - člen Pivničná 2 Záhorská Ves 900 65
   Jaroslav Korych st. - člen Školská 148 Záhorská Ves 900 65
   Marián Kovár - člen Láb 900 67
   Ján Schneider - člen Továrenská 1/553 Záhorská Ves 900 65
   Mária Šestáková - člen 214 Záhorská Ves 900 65
   21.04.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   20.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.09.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Valerian Tomášek - predseda Damborského 2 Bratislava 841 01
   Milan Bartalský - podpredseda 34 Záhorská Ves 900 65
   Viliam Doršič - člen Pivničná 2 Záhorská Ves 900 65
   Jaroslav Korych st. - člen Školská 148 Záhorská Ves 900 65
   Marián Kovár - člen Láb 900 67
   Ján Schneider - člen Továrenská 1/553 Záhorská Ves 900 65
   Mária Šestáková - člen 214 Záhorská Ves 900 65
   08.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Bartalský - podpredseda 34 Záhorská Ves
   Peter Bartalský - člen 34 Záhorská Ves
   Alojz Blažek - člen 47 Záhorská Ves
   Jakub Danihel - člen 266 Záhorská Ves
   Rudolf Körmendy - člen 30 Suchohrad
   Mária Kovárová - člen Hviezdoslavova 161 Stupava
   Ing. Peter Mazúr - predseda J. Kráľa 1000 Stupava
   Jaroslav Nemeth - člen Hlavná 4 Vysoká pri Morave
   Mária Šestáková - člen 214 Záhorská Ves
   Rudolf Veisman - člen 268 Záhorská Ves
   Ambróz Višvader - člen 213 Záhorská Ves
   25.01.1996Nový štatutárny orgán:
   Milan Bartalský - podpredseda 34 Záhorská Ves
   Peter Bartalský - člen 34 Záhorská Ves
   Alojz Blažek - člen 47 Záhorská Ves
   Jakub Danihel - člen 266 Záhorská Ves
   Rudolf Körmendy - člen 30 Suchohrad
   Mária Kovárová - člen Hviezdoslavova 161 Stupava
   Ing. Peter Mazúr - predseda J. Kráľa 1000 Stupava
   Jaroslav Nemeth - člen Hlavná 4 Vysoká pri Morave
   Mária Šestáková - člen 214 Záhorská Ves
   Rudolf Veisman - člen 268 Záhorská Ves
   Ambróz Višvader - člen 213 Záhorská Ves
   24.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Bartalský - podpredseda 34 Záhorská Ves
   Peter Bartalský - člen 34 Záhorská Ves
   Alojz Blažek - člen 47 Záhorská Ves
   Jakub Danihel - člen 266 Záhorská Ves
   Ondrej Halahija - člen Hollého 46 Malacky
   Rudolf Körmendy - člen 30 Suchohrad
   Ing. Peter Mazúr - predseda J. Kráľa 1000 Stupava
   Štefan Pruška - člen 390 Záhorská Ves
   Milan Sova - člen B. Němcovej 506 Malacky
   Mária Šestáková - člen 214 Záhorská Ves
   Rudolf Veisman - člen 268 Záhorská Ves
   Ambróz Višvader - člen 213 Záhorská Ves
   27.09.1993Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   spracovanie a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   výroba kovových výrobkov, úprava oceľového odpadu, výroba kovových konštrukcií, kovov
   výstavba a montáž stavieb oceľových konštrukcií a rekonštrukčné práce
   stavebná činnosť a s tým súvisiaca predajná a obchodná činnosť, asfaltovanie
   stolárstvo, drevospracujúca výroba
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov a súčiastok
   iné služby, nákup tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom a výrobkami súvisiacimi s predmetom podnikania s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov
   dopravná činnosť, nákladná doprava
   zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom najmä v oblasti poskytovania služieb členom, predaj poľnohospodárskych výrobkov členom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bartalský - člen 34 Záhorská Ves
   Alojz Blažek - člen 47 Záhorská Ves
   Jakub Danihel - člen 266 Záhorská Ves
   Ondrej Halahija - člen Hollého 46 Malacky
   Rudolf Körmendy - člen 30 Suchohrad
   Štefan Pruška - člen 390 Záhorská Ves
   Milan Sova - člen B. Němcovej 506 Malacky
   Mária Šestáková - člen 214 Záhorská Ves
   Rudolf Veisman - člen 268 Záhorská Ves
   Ambróz Višvader - člen 213 Záhorská Ves
   26.09.1993Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo v Záhorskej Vsi
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   výroba a predaj kovovýroby, úpravy oceľového odpadu, predaj stavebných výrobkov, asfaltovania, stolárske práce a ďalšia stavebná činnosť
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom kovovýroby, plastov a dreva s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   06.04.1992Nový štatutárny orgán:
   Milan Bartalský - podpredseda 34 Záhorská Ves
   Ing. Peter Mazúr - predseda J. Kráľa 1000 Stupava
   05.04.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Bartalský - podpredseda 34 Záhorská Ves
   Ing. Štefan Mackovič - predseda Tibenského 1 Bratislava
   15.03.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo v Záhorskej Vsi
   Nové sidlo:
   Záhorská Ves
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   výroba a predaj kovovýroby, úpravy oceľového odpadu, predaj stavebných výrobkov, asfaltovania, stolárske práce a ďalšia stavebná činnosť
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom kovovýroby, plastov a dreva s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Bartalský - podpredseda 34 Záhorská Ves
   Ing. Štefan Mackovič - predseda Tibenského 1 Bratislava